Kazimierza Wielka
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Rolniczych w Cudzynowicach
Zespół szkół
Adres
Cudzynowice 176, Kazimierza Wielka, 28-500 Cudzynowice
Telefon
413521162
Fax
413521162
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr inż. Jacek Nowak
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
 • Greckie klimaty
 • Czytanie to nasza pasja
 • Pomagamy innym
 • Pamiętamy o przeszłości
 • Językowe potyczki
 • Stawiamy na sport
 • Wspólnie osiągamy cele
Opis

To nas wyróżnia ...


1.   Prestiżowy tytuł "Brązowej Szkoły" w rankingu miesięcznika "Perspektywy" za wysokie wyniki uzyskiwane na egzaminie maturalnym i zawodowym, a także osiągnięcia olimpijskie.

2.   Bogata oferta edukacyjna na rok szkolny 2021/2022

Liceum ogólnokształcące - profil ogólny


Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami o kierunkach: https://www.flipsnack.com/E67B8DDD75E/rekrutacja-2021-2022.html


3.   Szeroka działalność inwestycyjna

·        modernizacja szklarni i budynku warsztatów szkolnych

·        zakup sprzętu najnowszej generacji

·        ciągłe doposażanie pracowni do zajęć edukacyjnych

·        instalacja niskotemperaturowego systemu ogrzewania pompami ciepła

·        wykorzystanie wody geotermalnej z odwiertu znajdującego się na terenie placówki do rozbudowy strefy uzdrowiskowej

4.   Nowoczesna baza dydaktyczna

·        sale szkolne wyposażone w tablice interaktywne i sprzęt audiowizualny

·        profesjonalne pracownie do nauki zawodu

·        komputery ósmej generacji

·        możliwość korzystania z bezprzewodowej sieci szkolnej

·        pełnowymiarowa sala gimnastyczna

·        nowoczesna siłownia ze sprzętem fitness

·        nowy 18-osobowy bus szkolny przeznaczony do wyjazdów edukacyjnych oraz organizacji wycieczek klasowych

·        ciągnik i specjalistyczne maszyny rolnicze

5.   Wykwalifikowana kadra pedagogiczna

·        egzaminatorzy w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

·        egzaminatorzy w zakresie egzaminu maturalnego

·        instruktorzy  CISCO

6.   Przyjazna atmosfera 

·        pomoc koleżeńska

·        wsparcie ze strony nauczycieli

·        wspólne działania

Oferta
w przygotowaniu
Historia

Kalendarium:

1958 – zgodnie z decyzją WRN w Kielcach powstaje roczna Szkoła Gospodarstwa Domowego w Broniszowie.

1959 – przeniesienie szkoły z Broniszowa do Cudzynowic

1959 – otwarcie 2-letniej Szkoły Ogrodniczo- Rolniczej w Cudzynowicach

1959 – mury szkoły opuszczają pierwsi absolwenci

1963 – rozpoczęcie budowy nowej szkoły, internatu oraz warsztatów szkolnych

1964 – reorganizacja i zamiana profilu szkoły na rolniczy

1969 – otwarcie 3 – letniego Technikum Rolniczego w Cudzynowicach

1977 – na mocy Zarządzenia Wojewody Kieleckiego powstaje Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach

1977 – rozpoczyna funkcjonowanie 3 – letnie Technikum Ogrodnicze

1978 – nadanie szkole sztandaru

1985 – rozpoczęcie budowy nowego obiektu szkolnego z nowoczesnym kompleksem sportowym

1989 – oddanie nowych budynków szkolnych do użytku

1990 – otwarcie 5 – letniego Technikum Ogrodniczego

1996 – powstaje Liceum Ekonomiczne

1997 – rozpoczyna funkcjonowanie Liceum Agrobiznesu

2002 – otwarcie Liceum Ogólnokształcącego

2003 – powstaje Technikum Architektury Krajobrazu

2006 – powstaje Technikum Informatyczne

2008 – uroczystości jubileuszowe 50 – lecia szkoły, Zjazd Absolwentów

2010 - powstaje technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej

2011 - powstaje Technikum Usług Fryzjerskich

2016 - powstaje Technikum Budowlane

Koła zainteresowań
 • Szkolny Klub Filmowy
 • Szkolna Grupa Teatralna
 • Szkolny Klub Europejski
 • Koło Młodych Ekonomistów
 • Klub Sportowy „Tempo”
 • Szkolny Klub Planowania Kariery Zawodowej
 • Szkolny Klub Przedsiębiorczości
Kontakty zagraniczne
Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach od 2016r. organizuje wyjazdy zagraniczne, w ramach których odbywają się praktyki zawodowe na wszystkich kierunkach kształcenia. Dotychczas ponad 300 uczniów naszej szkoły odwiedziło Grecję, korzystając z programu Erasmus +. W 2021r. placówka uzyskała akredytację gwarantującą wyjazdy młodzieży w kolejnych latach.
Współpraca z pracodawcami

Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach umożliwia uczniom zdobywanie nowych doświadczeń i wiedzy oraz poznanie rynku pracy poprzez współpracę z licznymi instytucjami i przedsiębiorcami: 

 • Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
 • Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej
 • Urząd Skarbowy w Kazimierzy Wielkiej
 • Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej
 • Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach
 • Państwowa Inspekcja Pracy
 • Komenda Powiatowa Policji w Kazimierzy Wielkiej
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej
 • Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kazimierzy Wielkiej
 • Miejsko - Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja w Kazimierzy Wielkiej
 • Kazimierski Ośrodek Kultury
 • Kazimierski Ośrodek Sportowy
 • lokalni przedsiębiorcy
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Osiągnięcia

Uzyskanie znaczących wyników w konkursach i olimpiadach na szczeblach powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim:

 • zawody sportowe (terenowe biegi przełajowe, lekkoatletyka, piłka nożna, koszykówka, piłka siatkowa, tenis stołowy, maratony pływackie)
 • Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
 • Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
 • Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej
 • Olimpiada Cyfrowa
 • Ogólnopolski Turniej Wiedzy i Umiejętności Handlowo - Menedżerskich
 • Ogólnopolski konkurs "Poznaj swoje prawa w pracy"
 • Ogólnopolski konkurs "Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca?"
 • Ogólnopolski konkurs "Zobaczyć matematykę"
 • Ogólnopolski Konkurs Filmowy "Moja wizja zero"
Zajęcia pozalekcyjne

Realizowane przez Zespół Szkół Rolniczych projekty są szansą na lepszą przyszłość. Większość z nich była współfinansowana przez Unię Europejską:

 • „ Wyrównuję, doskonalę i poznaję”
 • „Gotowi na wyzwania”
 • „Podnoszenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu kazimierskiego i powiatu kieleckiego”
 • „Staże zawodowe kluczem do europejskiego rynku pracy",
 • „Podniesienie jakości szkolnictwa na terenie powiatu kazimierskiego poprzez modernizację i wyposażenie ZSR w Cudzynowicach […]”

W szkole aktywnie działa Samorząd Uczniowski oraz Klub Wolontariatu "Pomocna Dłoń". Dużą popularnością cieszą się także działania podejmowane w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.

Zakres wiekowy
Młodzież po ukończeniu szkoły podstawowej.
Dojazd
Zespół Szkół Rolniczych położony jest w miejscowości Cudzynowice, znajdującej się około 2 km od Kazimierzy Wielkiej. Dojazd z Kazimierzy Wielkiej zapewnia transport publiczny oraz prywatne firmy. Godziny kursów ustalane są z lokalnymi przewoźnikami.
Drzwi otwarte
Zapraszamy na wirtualny spacer po szkole dostępny pod linkiem:  https://youtu.be/Aup4mGIW2j4  lub do osobistego odwiedzenia.