Kazimierza Wielka
Szkoła Ponadpodstawowa
Zespół Szkół Rolniczych

Adres
Cudzynowice 176, Kazimierza Wielka, 28-500 Cudzynowice
Telefon
413521162
Fax
413521162
E-mail
zsrcudzynowice@vp.pl
Strona www
zsrcudzynowice.edu.pl
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis

"Szkoła nie jest przystankiem. Jest drogą, która otwiera się na coraz to nowe horyzonty."

                                                                                                                           C. Freinet


Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach – szkoła z perspektywami


Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach to szkoła z ponad 60 - letnią tradycją, która odważnie patrzy w przyszłość i nieustannie się rozwija. Do chwili obecnej mury naszej szkoły opuściło ponad 6500 absolwentów. Początki Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach sięgają 1958 roku, kiedy powołano roczną Szkołę Gospodarstwa Domowego z siedzibą w Broniszowie. W kolejnych latach placówka prowadziła edukację ogrodniczo – rolniczą, a efektem działań dydaktyczno – wychowawczych było powstanie filii w Działoszycach, Koszycach i Opatowcu. Początkowo szkoła mieściła się w dawnym pałacu rodziny Krzyżanowskich – pierwszych właścicieli dóbr w Cudzynowicach, jednak,  z uwagi na rosnącą liczbę uczniów, budynek przestał spełniać swoją funkcję. W 1963 roku na terenie byłej posiadłości Krzyżanowskich rozpoczęto budowę nowej szkoły, internatu, szklarni i warsztatów, zapewniając tym samym właściwą bazę dydaktyczną uczniom Zasadniczej Szkoły Ogrodniczej, Zasadniczej Szkoły Rolniczej i Technikum Rolniczego. Kilka lat później – w 1977 roku, w wyniku reorganizacji, powstał Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach. Szkoła cieszyła się dużym zainteresowaniem, dlatego, pragnąc dostosować warunki nauczania do wzrastającej liczby uczącej się młodzieży, ponownie podjęto starania o budowę nowego budynku szkoły. Inwestycja ta została zrealizowana w latach 1985-1989 i obejmowała: 17 klasopracowni, salę gimnastyczną z zapleczem, stołówkę, bibliotekę szkolną, szatnię oraz boisko sportowe.


W ostatnich zainstalowano niskotemperaturowy system ogrzewania pompami ciepła, wykorzystującymi wodę geotermalną z odwiertu do głębokości 750 metrów wspomaganą ogniwami fotowoltaicznymi. Inwestycja ta, w szerszym zakresie, stwarza nowe możliwości dla regionu kazimierskiego w obszarze planowanej strefy uzdrowiskowej. Ponadto rozbudowano infrastrukturę szkolną o dwa budynki warsztatów i szklarnię przystosowanych do praktycznej nauki zawodu. Placówka nieustannie modernizuje wyposażenie sal lekcyjnych doposażając je w tablice interaktywne, nowoczesny sprzęt komputerowy i audiowizualny.


Priorytetowym zadaniem Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach jest ukazywanie uczniom nowych horyzontów edukacji, rozwijanie ich kreatywności i przygotowanie do wejścia na dynamicznie rozwijający się rynek pracy.