Kazimierza Wielka
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Zawodowych w Odonowie
Zespół szkół
Adres
Odonów 54, Kazimierza Wielka, 28-500 Odonów
Telefon
413521173
E-mail
Strona www
Dyrektor
Jolanta Mizio
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
  • plakat informacyjny oferta 2022/2023
  • oddział mundurowy
  • LO w Odonowie podczas defilady na Placu Piłsudzkiego w Warszawie
  • Jeden z obozów w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach
  • ćwiczenia paintball dla klas mundurowych
  • ćwiczenia strzeleckie na terenowej strzelnicy sportowej w ZSZ w Odonowie
  • tradycyjne rajdy rowerowe
  • osiągnięcia w tenisie stołowym
  • warta honorowa przez Patronem
  • ćwiczenia oddziału mundurowego - marsz na azymut
Opis

Liceum Ogólnokształcące w Odonowie funkcjonuje od 01.09.2009 r. Wchodzi w skład ZSZ w Odonowie. Kształciło w profilach:

- edukacja dla bezpieczeństwa - klasy mundurowe,

- ratownictwo medyczne.

W roku szkolnym 2022/2023 w ofercie edukacyjnej LO jest profil:

- sportowo-strzelecki.


Więcej informacji:

http://www.zszodonow.edu.pl

https://www.facebook.com/Zesp%C3%B3%C5%82-Szk%C3%B3%C5%82-Zawodowych-w-Odonowie-1762383957184441


Oferta
w przygotowaniu
Koła zainteresowań

Oddział mundurowy powstał z inicjatywy uczniów w roku 2016. W skład oddziału mundurowego wchodzą uczniowie klas technikum. W ramach dodatkowych zajęć młodzież:

ćwiczy musztrę,

uczestniczy w zajęciach i zawodach strzeleckich,

doskonali umiejętności wojskowe na obozach i szkoleniach poligonowych,

reprezentuje szkołę na uroczystościach państwowych,

uczestniczy, w wizytach studyjnych, w jednostkach mundurowych,

uczestniczy w rajdach pieszych,

doskonali techniki survivalowe,

ma przywilej noszenia munduru.

Po realizacji zajęć dodatkowych przez ucznia, otrzymuje on certyfikat, wystawiany przez szkołę. 

Sekcja strzelecka przy Zespole szkół Zawodowych istnieje już od 40 lat. Członkowie sekcji wiele razy osiągali znaczne sukcesy w Letnich Sportach Obronnych, Letnim Biathlonie oraz w Strzelectwie Sportowym. Najlepsi z nich reprezentowali Zespół Szkół Zawodowych na Mistrzostwach Polski oraz na zawodach międzynarodowych ( Czechosłowacji -1972 r., Bułgarii – 1986 r., 1990 r.) Obecnie sekcja strzelecka zajmuje się popularyzacją strzelectwa sportowego zarówno wśród młodzieży jak i dorosłych, poprzez organizację licznych edycji zawodów – „O Puchar Starosty Kazimierskiego”, „O Puchar Burmistrza MiG Kazimierza Wielka”, „O Puchar Prezesa Ligi Obrony Kraju”, „O Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Odonowie”. Trzeba dodać, że zawody organizowane przy ZSZ w Odonowie mają niepowtarzalną atmosferę, a po rozdaniu atrakcyjnych nagród wszyscy dzielą się wrażeniami przy ognisku i pieczonych kiełbaskach.

Szkolne Koło Sportowe w Zespole Szkół Zawodowych w Odonowie prowadzi działalność polegającą na organizowaniu zajęć sportowych dla wszystkich chętnych

 i uzdolnionych ruchowo uczniów naszej szkoły. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli wychowania fizycznego i odbywają z wykorzystaniem bazy sportowej szkoły oraz Hali sportowej K O S.

Celem głównym zajęć jest:

Doskonalenie sprawności i umiejętności z zakresu wybranych dyscyplin sportowych tj. (piłka nożna, koszykówka, siatkówka, tenis stołowy, lekkoatletyka).

Przygotowanie uczniów do zawodów i imprez sportowych.

Utrwalanie nawyku aktywnego i czynnego wypoczynku w czasie wolnym od nauki szkolnej.


Historia

Z kart historii Liceum Ogólnokształcącego w Odonowie, klas i oddziałów „mundurowych”:

Od roku szkolnego 2009/2010 realizowano w LO  innowację pedagogiczną „służby mundurowe – edukacja dla bezpieczeństwa”,

13 listopada 2009 r. odbyła się pierwsza  uroczystość ślubowania klasy I „mundurowej” Liceum Ogólnokształcącego w Odonowie, przygotowaniem ceremoniału ślubowania na wzór wojskowy zajęli się oficerowie WKU w Busku Zdroju,

w roku szkolnym 2010/2011 LO odnotowuje  rekord popularności – powstają  dwie kolejne klasy „mundurowe”,

10 listopada 2010 r. – drugie ślubowanie uczniów LO, uczniowie z klasy „mundurowej” powołani zostają do zaszczytnej służby w poczcie  sztandaru Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej Inspektorat AK „Maria” Koło w Kazimierzy Wielkiej,

od 1 października 2011 r. do 31 maja 2012 r. Uczniowski Klub Sportowy Odonów realizował projekt „Aktywni  w edukacji dla bezpieczeństwa” skierowany do uczniów klas mundurowych. Kurs z pierwszej pomocy przedmedycznej, kurs samoobrony,  szkolenie narciarskie, kurs ratownika młodszego, pięciodniowy obóz survival zorganizowany w Tresnej /Żywca były dla uczniów „przygodą życia”,

9 listopada 2011 r. trzecie ślubowanie „mundurowych”. Wyjątkowy charakter uroczystości podkreśliły VII Zawody Strzeleckie o Puchar Starosty Kazimierskiego,

od roku szkolnego 2012/2013 wprowadzono nową innowację:

 „edukacja dla służb mundurowych”, w ramach której realizowane były przedmioty uzupełniające: zajęcia strzelecko – obronne, bezpieczeństwo, edukacja w ochronie przeciwpożarowej, edukacja obronna i elementy szkolenia wojskowego, bezpieczeństwo publiczne – służba policyjna,

kwiecień 2012 r. – pierwszy obóz sprawnościowo – szkoleniowy w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, 

25 października 2012 r. – podpisanie porozumienia o współpracy z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, 

14 listopada 2012 r. – czwarte ślubowanie „mundurowych”, przekazanie misji wystawiania pocztu sztandarowego do sztandaru Koła Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich w Kazimierzy Wielkiej, kwiecień 2013 r. – obóz sprawnościowo – szkoleniowy w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, 

16 – 19 maja 2013 r. w ramach nawiązanej współpracy z Akademią Obrony Narodowej udział uczniów klasy II LO w I Ogólnopolskim Biwaku Klas Mundurowych w Warszawie  „Ślubuję Ci Ojczyzno”. Uroczysta przysięga na Placu Marszałka Piłsudskiego, defilada z żołnierzami z Kampanii Honorowej Wojska Polskiego, ogniobranie z Prezydentem RP, zwycięstwa w zawodach sportowych, 

sierpień 2013 r. – podpisanie porozumienia o współpracy z Kołem nr 11 Żołnierzy Wojska Polskiego w Kazimierzy Wielkiej,  

14 listopada 2013 r. – piąte w historii Liceum Ogólnokształcącego  ślubowanie klasy I,

24 kwietnia 2014 r.  –  uroczystość wręczenia medali „Za Zasługi dla Obronności Kraju” oraz ukończenia nauki absolwentów szkoły w Odonowie,  zorganizowana we współpracy z WKU w Busku Zdroju z udziałem Wiceminister Obrony Narodowej Pani Beaty Oczkowicz,  Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach – Pana płk Wiesława Święchowicza, Komendanta WKU w Busku Zdroju – Pana ppłk Jarosława Molisaka, przedstawicieli służb mundurowych, organizacji kombatanckich oraz samorządów powiatowych, gminnych, 

28 – 30 kwietnia 2014 r. – obóz sprawnościowo – szkoleniowy w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach,

19 listopada 2014 r. – szóste ślubowanie klasy mundurowej po raz pierwszy w hali sportowej w Kazimierzy Wielkiej, przekazanie Zespołowi Szkół Zawodowych w Odonowie sztandaru Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koła Kazimierza Wielka. Po raz pierwszy w historii LO przyznano uczniom klasy III brązowe, srebrne i złote odznaki jako wyróżnienia ucznia klasy „mundurowej” za postawę i pełnienie służby w pocztach sztandarowych15 kwietnia 2015 r. – udział drużyny LO w Odonowie w IV Ogólnopolskim Turnieju Klas o profilu mundurowym. W jednej z konkurencji drużyna LO zajęła II miejsce,

28 – 30 kwietnia 2015 r. – obóz sprawnościowo – szkoleniowy w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach,

wrzesień 2015 r. – podpisanie porozumienia o współpracy z Jednostką Strzelecką  nr 2130 Związku Strzeleckiego „Strzelec”,

10 listopada 2015 roku odbyło się  siódme ślubowanie klasy mundurowej w hali sportowej Kazimierskiego Ośrodka Sportowego. Była to wyjątkowa uroczystość, ponieważ została połączona z pierwszym ślubowaniem członków Jednostki Strzeleckiej nr 2130,

27 – 29 kwietnia 2016 r. – obóz sprawnościowo – szkoleniowy w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach,

13 – 15 kwietnia 2016 r. – udział w V Ogólnopolskim Turnieju Klas o profilu mundurowym,

10 listopada 2016 r. – ósme ślubowanie, po raz pierwszy utworzono oddział mundurowy w klasach I Technikum im. Władysława Grabskiego, tradycyjnie wręczono odznaki zasłużonym uczniom klasy III LO,  

5 – 7 kwietnia 2017 r. – obóz sprawnościowo – szkoleniowy w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach,

4 czerwca 2017 roku udział uczniów  w Wojewódzkich Zawodach Strzeleckich o Puchar Prezesa Ligi Obrony Kraju. W klasyfikacji łącznej  drużyna z Odonowa zdobyła pierwsze miejsce, zajmując IV miejsce w strzelaniu oraz I miejsce w pojedynku strzeleckim,

1 czerwca 2017 roku  spotkanie z żołnierzami 6 Brygady Powietrznodesantowej i podległych jej jednostek, a szczególnie 2 kompanii Szturmowej, poznanie historii jednostki oraz dokonań  Patrona 2 Kompanii Szturmowej – mjr Ludwika Zwolańskiego, 

sierpień 2017 r.  – podpisanie porozumienia o współpracy z Wojskową Komendą Uzupełnień w Busku Zdroju, 

listopad 2017 r. – dziewiąte ślubowanie oddziałów mundurowych ZSZ w Odonowie. Z tradycją ślubowań silnie wiąże się patriotyczna uroczystość związana ze Świętem Niepodległości. Część artystyczna towarzysząca ślubowaniu była „żywą lekcją historii” na temat: ,,Polska, ta, co nie zginęła’’

od roku szkolnego 2018/2019 tradycje mundurowe są kontynuowane przez uczniów Technikum , którzy tworzą oddziały mundurowe. 


Współpraca z pracodawcami

W gronie Partnerów LO w Odonowie są:

Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach,

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Busku Zdroju,

Koło nr 11 Związku Żołnierzy WP w Kazimierzy Wielkiej,

Jednostka Strzelecka nr 2130 Związku  Strzeleckiego Strzelec w Kazimierzy Wielkiej, 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej

Komenda Powiatowa Policji w Kazimierzy Wielkiej.

Zajęcia pozalekcyjne
Oddział mundurowy powstał z inicjatywy uczniów w roku 2016. W skład oddziału mundurowego wchodzą uczniowie klas technikum. W ramach dodatkowych zajęć młodzież:
ćwiczy musztrę,
uczestniczy w zajęciach i zawodach strzeleckich,
doskonali umiejętności wojskowe na obozach i szkoleniach poligonowych,
reprezentuje szkołę na uroczystościach państwowych,
uczestniczy, w wizytach studyjnych, w jednostkach mundurowych,
uczestniczy w rajdach pieszych,
doskonali techniki survivalowe,
ma przywilej noszenia munduru.
Po realizacji zajęć dodatkowych przez ucznia, otrzymuje on certyfikat, wystawiany przez szkołę. 
Sekcja strzelecka przy Zespole szkół Zawodowych istnieje już od 40 lat. Członkowie sekcji wiele razy osiągali znaczne sukcesy w Letnich Sportach Obronnych, Letnim Biathlonie oraz w Strzelectwie Sportowym. Najlepsi z nich reprezentowali Zespół Szkół Zawodowych na Mistrzostwach Polski oraz na zawodach międzynarodowych ( Czechosłowacji -1972 r., Bułgarii – 1986 r., 1990 r.) Obecnie sekcja strzelecka zajmuje się popularyzacją strzelectwa sportowego zarówno wśród młodzieży jak i dorosłych, poprzez organizację licznych edycji zawodów – „O Puchar Starosty Kazimierskiego”, „O Puchar Burmistrza MiG Kazimierza Wielka”, „O Puchar Prezesa Ligi Obrony Kraju”, „O Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Odonowie”. Trzeba dodać, że zawody organizowane przy ZSZ w Odonowie mają niepowtarzalną atmosferę, a po rozdaniu atrakcyjnych nagród wszyscy dzielą się wrażeniami przy ognisku i pieczonych kiełbaskach.
Szkolne Koło Sportowe w Zespole Szkół Zawodowych w Odonowie prowadzi działalność polegającą na organizowaniu zajęć sportowych dla wszystkich chętnych  i uzdolnionych ruchowo uczniów naszej szkoły. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli wychowania fizycznego i odbywają z wykorzystaniem bazy sportowej szkoły oraz Hali sportowej K O S.
Celem głównym zajęć jest:
Doskonalenie sprawności i umiejętności z zakresu wybranych dyscyplin sportowych tj. (piłka nożna, koszykówka, siatkówka, tenis stołowy, lekkoatletyka).
Przygotowanie uczniów do zawodów i imprez sportowych.
Utrwalanie nawyku aktywnego i czynnego wypoczynku w czasie wolnym od nauki szkolnej.

Dojazd
Zespół Szkół Zawodowych w Odonowie położony jest w miejscowości Odonów około 2 km od Kazimierzy Wielkiej. Dojazd z Kazimierzy Wielkiej zapewnia transport publiczny i prywatne firmy, które dostosowują godziny przejazdów do planu lekcji uczniów.
Drzwi otwarte

W okresie od 17 maja 2021 na czas rekrutacji możliwe jest indywidualne zwiedzanie szkoły po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym lub e-mail.

 

Zakres wiekowy
Młodzież w wieku 15 lat po ukończeniu szkoły podstawowej
Osiągnięcia

W osiągnięciach  szkoły najbardziej spektakularne są sukcesy w dziedzinie strzelectwa  sportowego oraz różnych dyscyplin sportowych. Z pasją trenujemy: tenis stołowy, koszykówkę, siatkówkę, piłkę nożną, lekkoatletykę. Aktywnie uprawiamy: narciarstwo zjazdowe, łyżwiarstwo, pływanie,

Wśród wielu sukcesów wymienić należy:

IV miejsce w Wojewódzkich Zawodach Strzeleckich o Puchar Prezesa Ligi Obrony Kraju (2017)

Tenis stołowy:

1. Mistrzostwa Polski Szkół Ponadgimnazjalnych w Tenisie Stołowym dziewcząt SZS

III miejsce – 2004 r.

XIV miejsce – 2018 r. 

2. Świętokrzyskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Drużynowym Turnieju Tenisa Stołowego – Finał Wojewódzki SZS dziewcząt 

I miejsce – 2004 r.

I miejsce – 2018 r.

III miejsce – 2019 r. 

3. Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego – Finał Powiatowy SZS

I miejsce kategoria dziewczęta: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 r.

I miejsce kategoria chłopcy: 2016, 2017, 2018, 2019 r.

4. Powiatowa Liga Tenisa Stołowego 

I miejsce klasyfikacja drużynowa – 2003, 2004, 2005, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019 r.

Koszykówka:

1. Wojewódzkie Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych Zrzeszenia LZS chłopców 

I miejsce 2003, 2006, 2011r.

2. Turniej Półfinałowy XXII Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej LZS chłopców 

III miejsce 2006r.

3. Turniej Miejsko-Gminny chłopców SZS

I miejsce – 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 r.

Siatkówka: 

1. Turniej Powiatowy SZS 

I miejsce kategoria dziewczęta – 2008, 2013, 2016, 2018, 2019 r.

I miejsce kategoria chłopcy – 2007, 2008, 2013, 2016, 2017, 2018 r.

Piłka nożna:

1. Miejsko-Gminne zawody szkół ponadgimnazjalnych SZS

I miejsce – 2004, 2005, 2006 r.

2. Turniej Powiatowy o Puchar Starosty Kazimierskiego 

I miejsce – 2009 r.

3. IV Turniej Piłki Nożnej Szkół Ponadgimnazjalnych o Puchar Starosty Kazimierskiego i Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Kazimierzy Wielkiej 

I miejsce – 2016 r. 

Lekkoatletyka:

1. Sztafetowe Biegi Przełajowe – Finał Powiatowy SZS

I miejsce kategoria dziewczęta – 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2014, 2018 r.

I miejsce kategoria chłopcy – 2013, 2019 r.