Szczecin
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące w Centrum Edukacji Zdroje - szkoła niepubliczna z upr. szkoły publicznej - Klasa wojskowa - Oddział Przygotowania Wojskowego - zezwolenie Ministerstwa Obrony Narodowej, patronaty US i ASzWoj
Nazwa oddziału

 Klasa wojskowa - Oddział Przygotowania Wojskowego - zezwolenie Ministerstwa Obrony Narodowej, patronaty US i ASzWoj

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

język angielski

geografia

Dodatkowe wymagania

 Próba sprawności fizycznej

Opis

Klasa: Oddział Przygotowania Wojskowego

 

Jedyna klasa w Szczecinie realizująca program szkolenia w zakresie przygotowania wojskowego określony przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Program przy wsparciu MON nadzorowany jest przez Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”.


Patronaty: Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie, Uniwersytet Szczeciński.


Zajęcia są przeprowadzane w szkole oraz patronackiej Jednostce Wojskowej.


W klasie przewidziane są obozy wojskowe i survivalowe oraz szkolenia m.in.: szkolenie bojowe, w tym: szkolenie strzeleckie, terenoznawstwo, szkolenie medyczne, inżynieryjno-saperskie, sprawnościowe czy szkolenie logistyczne.


Klasy wojskowe biorą udział w różnego rodzaju akcjach i uroczystościach, a także  (z sukcesami) konkursach z zakresu wojskowości, np. w Wojewódzkim Przeglądzie Musztry Paradnej oraz Olimpiadzie Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

Dodatkowym przedmiotem realizowanym w OPW jest język angielski zawodowy - wojskowy.

Korzyści dla absolwentów Oddziałów Przygotowania Wojskowego to możliwość odbycia skróconej służby przygotowawczej, a w konsekwencji pozostanie żołnierzem rezerw osobowych SZ RP lub wstąpienie do czynnej służby wojskowej, dodatkowe punkty w procesie rekrutacji na wyższe uczelnie wojskowe.

 

Uwaga! Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przygotowania wojskowego – do 31 maja 2022 r.

Obowiązuje próba sprawności fizycznej:

Termin próby sprawności fizycznej: 02 czerwca 2022r. (czwartek) godz. 10.00

Miejsce zbiórki: Centrum Edukacji Zdroje, ul. Jabłoniowa 15 w Szczecinie


Warunki przystąpienia:

- Pisemna zgoda rodziców/ opiekunów prawnych na udział kandydata do oddziału przygotowania wojskowego w próbie sprawności fizycznej

- Orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia (brak przeciwwskazań do nauki w Oddziale Przygotowania Wojskowego)

- Kandydaci przystępujący do egzaminu sprawności fizycznej muszą posiadać odpowiedni strój sportowy oraz obuwie sportowe.


Film o szkole: https://youtu.be/Vb8edSlB92I


Opłata miesięczna za szkołę - 150 zł