Szczecin
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące - humanistyczno - artystyczny
Nazwa oddziału

 humanistyczno - artystyczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

język polski

wiedza o społeczeństwie

historia lub język angielski lub język niemiecki

Opis

Jesteś kreatywny, otwarty na kulturę, sztukę, film, teatr, dziennikarstwo…?

Profil ten przygotuje Cię do studiów uniwersyteckich na kierunkach: filologia polska, psychologia, dziennikarstwo, kierunki artystyczne…

Przedmioty rozszerzone: język polski, wiedza o społeczeństwie i trzeci przedmiot do wyboru: język obcy lub historia.
Przedmioty rozwijające kreatywność i zainteresowania: zajęcia artystyczne, edukacja medialna.