Szczecin
Liceum ogólnokształcące
VII Liceum Ogólnokształcące - STRAŻACKO - RATOWNICZA
Nazwa oddziału

 STRAŻACKO - RATOWNICZA

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

Opis

KLASA O PROFILU 

„Strażacko - ratowniczym”

to jedyna taka klasa  w Szczecinie!!!

Klasa o profilu strażacko-ratowniczym to oferta dla uczniów ukierunkowanych na przygotowanie do pracy w Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbach Ratowniczych. Patronat nad klasą obejmie Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie oraz Pomorskie Towarzystwo Ratownicze. Uczniowie realizujący naukę w tej klasie uczestniczyć będą m.in. w zajęciach prowadzonych przez strażaków z PSP w Szczecinie oraz na terenie PSP „Gazoport” w Świnoujściu, PSP Portu Lotniczego w Goleniowie, w jednostkach OSP i WOPR, Morskiej Służby Poszukiwawczo Ratowniczej SAR w Świnoujściu, Pomorskiego Dywizjonu Straży Granicznej w Świnoujściu, w Wojewódzkim Ośrodku Szkoleniowym Państwowej Straży Pożarnej.

Dodatkowe zajęcia sportowe mają przygotować absolwentów tej klasy do testów sprawnościowych, wymaganych w szkołach pożarniczych i na kierunkach związanych z służbami ratowniczymi. Ponadto uczniowie wezmą udział w dodatkowych zajęciach, takich jak: musztra, samoobrona, wspinaczka, ratownictwo medyczne z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu szkoleniowego, w tym m.in. fantomy, AED, deska ortopedyczna, kamizelka Act Fast oraz w zajęciach języka migowego.

W trakcie czteroletniej nauki uczniowie będą mogli uzyskać certyfikaty kursów:
z zakresu pierwszej pomocy KPPP, BLS/AED, nurkowania, ratownika WOPR.