Szczecin
Technikum
Technikum Morskie i Politechniczne - P Tim Technik informatyk morski
Nazwa oddziału

 P Tim Technik informatyk morski

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Język obcy nowożytny

Opis

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Technik informatyk to pracownik zajmujący się nowymi technologiami – gromadząc, przekazując i przetwarzając informacje. Umie tworzyć oprogramowanie i zna specjalistyczne języki pomagające w zarządzaniu danymi. Dba o bezpieczeństwo informatyczne firmy – administruje systemami operacyjnymi, projektuje, tworzy i zarządza stronami WWW. Znajomość teoretyczna i praktyczna działania sprzętu komputerowego pozwala na modernizację i usuwanie ewentualnych usterek sprzętu.


KWALIFIKACJE

 Uczniowie w trakcie nauki w technikum informatycznym mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

Egzamin dotyczy umiejętności przygotowania stanowiska pracy, wykonania lokalnej sieci komputerowej, eksploatacji urządzeń peryferyjnych i sieciowych, naprawy urządzeń techniki komputerowej, administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi,

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

W trakcie egzaminu sprawdzane będą umiejętności programowania aplikacji, tworzenia i administrowania bazami danych, tworzenia stron i aplikacji internetowych,


CERTYFIKATY

 Uczeń po zdaniu egzaminu zawodowego, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz wykształcenie średnie, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - dyplom technika.

 

 PRZEDMIOTY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM

 -        język angielski zawodowy,

-        systemy operacyjne – teoretyczne i praktyczne,

-        urządzenia techniki komputerowej teoretyczne i praktyczne,

-        technologie sieciowe teoretyczne i praktyczne,

-        bazy danych teoretyczne i praktyczne,

-        witryny i aplikacje internetowe teoretyczne i praktyczne,

 

ZADANIA ZAWODOWE ABSOLWENTA

Celem kształcenia w zawodzie technik informatyk jest przygotowanie absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych:

-        montaż, naprawa, konserwacja i obsługa serwisowa sprzętu komputerowego

-        rozbudowa i udoskonalanie zestawu komputerowego

-        testowanie i diagnozowanie sprzętu komputerowego

-        konfiguracja stanowisk komputerowych

-        tworzenie aplikacji użytkowych i programów komputerowych

-        konfiguracja i administrowanie sieciami komputerowymi

-        projektowanie i administrowanie systemami baz danych

-        cyfrowe przetwarzanie obrazu i dźwięku

-        nadzorowanie systemów informatycznych na statkach i w branży morskiej.

  MOŻLIWOŚCI  ZATRUDNIENIA ABSOLWENTÓW

 Ze względu na coraz większą popularność komputerów technicy informatycy znajdują zatrudnienie w coraz większej ilości branż nie zawsze związanych typowo z informatyką. Również forma zatrudnienia uległa zmianie, bardzo często są to jednoosobowe formy zatrudnienia, praca zdalna, kontrakty w B2B. Jeśli interesuje Cię praca na etacie możesz pracować w:

-        ośrodkach obliczeniowych

-        firmach zajmujących się dostarczaniem usług internetowych

-        punktach serwisowych sprzętu komputerowego

-        studiach graficznych i reklamowych

-        studiach filmowych i telewizyjnych

-        firmach sprzedających sprzęt i oprogramowanie komputerowe

-        firmach tworzących i zarządzających bazami danych

-        firmach tworzących oprogramowanie

-        wszędzie tam gdzie znajdują się komputery