Szczecin
Technikum
Technikum TEB Edukacja - szkoła niepubliczna - TW
Nazwa oddziału

 TW

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Biologia
 • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Matematyka

Opis

Technik Weterynarii

Lubisz pomagać innym i dbać o ich dobro?

Uwielbiasz zwierzęta i często masz wrażenie, że dokładnie rozumieją to, co do nich mówisz?

Wykorzystaj swoją empatię i zawodowo pomagaj zwierzakom!

 Rozpocznij naukę na kierunku Technik weterynarii i rozwijaj z nami swoje lecznicze supermoce. 

Czujesz, że masz szczególny kontakt ze zwierzętami i chcesz im pomagać? Nie straszna jest Ci wizja asystowania podczas operacji czy podania zastrzyku od fretki po nosorożca? W takim razie Technik weterynarii jest zawodem dla Ciebie! Fachowca w tej dziedzinie zatrudnią nie tylko prywatne lecznice, ale także zakłady hodowli zwierząt, inspekcje weterynaryjne, schroniska i ogrody zoologiczne.

Zdobywane umiejętności

W trakcie nauki na kierunku Technik Weterynarii zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:

 •     prowadzenie chowu zwierząt gospodarskich i domowych
 •     wykonywanie zabiegów inseminacyjnych u bydła i świń
 •     wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych w diagnozowaniu, profilaktyce i leczeniu chorób zwierząt
 •     wykonywania czynności w ramach kontroli i nadzoru weterynaryjnego

Warsztaty, kursy

W trakcie nauki na kierunku Technik weterynarii uczniowie mogą wziąć udział w różnych kursach, między innymi:

 •          EKG zwierząt
 •          Podstawy ratownictwa weterynaryjnego
 •          Pierwsza pomoc przedmedyczna
 •          Podstawowy kurs groomerski (strzyżenie psów) 

Przedmioty zawodowe

W trakcie nauki masz szansę rozwijać swoją wiedzę w ramach następujących przedmiotów zawodowych:

 •    Określanie budowy anatomicznej i fizjologii zwierząt gospodarskich oraz domowych
 •   Prowadzenie chowu zwierząt gospodarskich i domowych
 •    Prowadzenie rozrodu i inseminacji zwierząt gospodarskich i domowych
 •    Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych   
 •    Wykonywanie czynności pomocniczych w diagnozowaniu chorób zwierząt       
 •    Wykonywanie czynności pomocniczych związanych z profilaktyką i leczeniem chorób czynności z zakresu kontroli i nadzoru weterynaryjnego 
 •   Bezpieczeństwo i higiena prac
 •  Język obcy zawodowy  
 •  Kompetencje personalne i społeczne   
 •  Organizacja pracy małych zespołów

Praktyki zawodowe

Nauka w Technikum to nie tylko teoria. W trakcie kształcenia weźmiesz również udział w praktykach zawodowych.
Praktyki zawodowe trwają 8 tygodni (280 godzin) i odbywają się w miejscach zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu, takich jak: gospodarstwa rolne prowadzące chów zwierząt gospodarskich, podmioty świadczące usługi z zakresu inseminacji bydła i świń, hodowle psów i kotów, schroniska i hotele dla zwierząt oraz zakłady lecznicze dla zwierząt, w tym gabinety weterynaryjne, przychodnie weterynaryjne, lecznice weterynaryjne, weterynaryjne laboratoria diagnostyczne, schroniska dla zwierząt oraz organa kontroli i nadzoru weterynaryjnego.

Egzaminy

W trakcie nauki czekają Cię dwa egzaminy zawodowe, po zdaniu których możesz uzyskać tytuł Technika weterynarii.

Egzamin jest podzielony na dwie części – praktyczną oraz teoretyczną i przeprowadzane są oddzielnie dla każdej kwalifikacji:

·         ROL.11.Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt

·         ROL.12.Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych

Po zdanym egzaminie z danej kwalifikacji uczeń uzyskuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a następnie po zdaniu wszystkich kwalifikacji otrzymuje dyplom technika potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wydany przez OKE.

 

Praca

Jako absolwent kierunku Technik Weterynarii będziesz mógł podjąć pracę w:

·         Inspektoratach weterynaryjnych, laboratoriach weterynaryjnych

·         Stacjach hodowli i unasieniania zwierząt

·         Zakładach przetwórstwa środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego

·         Jednostkach organizacyjnych utrzymujących zwierzęta

·         Zakładach wytwarzania pasz dla zwierząt

Dalsza nauka

Po ukończeniu nauki jesteś przygotowany, aby rozpocząć pracę lub iść na studia. Masz wiele kierunków do wyboru, np. weterynaria, ochrona środowiska, leśnictwo, zootechnika, kynologia, hodowla i ochrona zwierząt i inne, niekoniecznie związane z dyplomem technika weterynarii.