Szczecin
Technikum
Technikum Kreatywne - szkoła niepubliczna - P_1Ti
Nazwa oddziału

 P_1Ti

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny
 • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Informatyka

 Matematyka

 Język obcy nowożytny

Opis

Technik informatyk to ciekawy i  twórczy zawód, poszukiwany na krajowych i zagranicznych rynkach pracy. W klasie technik informatyk zyskasz wiedzę i umiejętności w dwóch podstawowych obszarach:

 • Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci.
 • Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.

To nie wszystko! W zawodzie technik informatyk oferujemy dwie specjalizacje:

 1.    Tworzenie gier komputerowych, w ramach której nauczysz się m.in.:

 •       projektować fabułę i scenariusze gier,
 •       programować gry,
 •       projektować nowoczesne interfejsy gier,
 •       korzystać z narzędzi i metod projektowania mechaniki i świata gier,
 •       tworzyć modele przestrzenne oraz animacje obiektów 2D i 3D,
 •       wdrażać sztuczną inteligencję.
            Ukończenie specjalizacji umożliwi Ci pracę w charakterze m.in.:
 •       twórcy gier komputerowych, autora scenariuszy gier,
 •       projektanta grafiki komputerowej,
 •       twórcy animacji,
 •       programisty,
 •       testera aplikacji i oprogramowania,
 •       projektanta fabuły i autora scenariuszy gier.

2.     Grafika komputerowa i komunikacja wizualna, w ramach której nauczysz się m.in.:

 •       obsługiwać najnowsze wersje programów graficznych m.in.: Adobe Photoshop CC, Ilustrator CC, Dreamweaver CC, Adobe After Effects CC, Indesign CC, Corel Draw, Autocad,
 •        projektować kreatywną grafikę wektorową, rastrową i trójwymiarową,
 •        tworzyć filmy i animacje komputerowe,
 •        projektować elementy przestrzenne,
 •        kreować wizerunek w mediach społecznościowych,
 •        tworzyć layouty stron www, sklepów, forów internetowych,
 •        przygotowywać publikacje do druku.

            Ukończenie specjalizacji umożliwi Ci pracę np. w charakterze grafika kreatywnego w:

 •        redakcjach, drukarniach, wydawnictwach,
 •        instytucjach publicznych, przedsiębiorstwach, firmach IT,
 •        własnej firmie świadczącej usługi graficzne.