Poznań
Szkoła Podstawowa
Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1

Adres
os. Pod Lipami 106, 61-638 Poznań
Telefon
618200591
Fax
618200591
E-mail
sekretariat@ssp29gim5.poznan.pl
Strona www
szkolapodlipami.poznan.pl
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis

Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 od ponad 50 lat wychowuje i kształci młodych, zdolnych sportowców. Wyróżnikiem szkoły jest powiązanie szerokiej oferty sportowej z procesem dydaktycznym. Harmonijny rozwój młodego człowieka umożliwia koncepcja wychowywania przez sport. Mocną stroną placówki jest umiejętne połączenie rozwoju sportowego ucznia z oczekiwanym przez rodziców wysokim poziomem nauczania. Mistrzostwo w tej szkole rozumiane jest bowiem wielorako. Być mistrzem w danej dziedzinie to znaczy osiągnąć wysoki pułap umiejętności, zdobywać największe trofea. Ale być mistrzem dla samego siebie, to rozwijać się, stawiać sobie wymagania i pokonywać trudności. W takim rozumieniu Sportowa Szkoła Podstawowa nr 29 oraz Sportowe Liceum im. Kazimierza Nowaka kształci i wychowuje swoich uczniów i z takim samym podejściem nauczyciele wykorzystują własny potencjał pedagogiczny.