Poznań
Szkoła Podstawowa
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 19