Poznań
Oddział przedszkolny
Szkoła Podstawowa nr 50 im. I Dywizji Pancernej gen. S. Maczka
Zespół szkół
Adres
os. Stare Żegrze 1, 61-249 Poznań
Telefon
878-96-91
Fax
061 879-65-75
E-mail
Strona www
Typ placówki
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Zdjęcia
  • Sala w oddziale przedszkolnym
  • Sala w oddziale przedszkolnym
  • Warsztaty rodzinne
  • Jesienne czarowanie
Opis

Drzwi Otwarte: 2 marca 2019 r. o godz. 10.00 - 12.00
Szkoła jest placówką integracyjną z architekturą bardzo dobrze dostosowaną dla dzieci niepełnosprawnych: podjazdy i winda, przystosowane toalety, sala rehabilitacyjna, sala integracji sensorycznej, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły. Służy dzieciom: przestrzennymi wnętrzami, aulą, placem zabaw dla najmłodszych, pracowniami komputerowymi, biblioteką z czytelnią i Centrum Multimedialnym, stołówką, świetlicą czynną w godzinach 06:30 - 16:30. Szkoła posiada kompleks sportowo-rekreacyjny w skład którego wchodzą: 4 sale gimnastyczne, 2 boiska do gry w siatkówkę i koszykówkę, bieżnia i skocznia w dal. Szkoła zapewnia: opiekę pielęgniarki, psychologa, pedagoga, logopedy, nauczycieli wspomagających w klasach integracyjnych; w klasach młodszych: regulowane przerwy w zajęciach; rewalidację i rehabilitację dla uczniów niepełnosprawnych.
W szkole odbywają się liczne imprezy integracyjne m.in.: Święto Plonów, Dni Integracji, Dni Języków Obcych oraz konkursy przedmiotowe i zawody sportowe. Wykwalifikowani nauczyciele stosują nowoczesne, kreatywne metody pracy z dzieckiem zgodnie z zasadą: nauka i wychowanie poprzez zabawę.
Szkoła posiada certyfikat: "Wiarygodna Szkoła".

Szkoła bierze udział w licznych projektach, m.in.: "Języki obce kluczem do przyszłości", "Mleko w szkole", "Owoce w szkole", "Akademia Bezpiecznego Puchatka", "Dzień Bezpiecznego Internetu", "Uczeń z pasją", "Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020", "Tablica interaktywna", "Bezpiecznie wiedzieć i znać" oraz projekty i programy z zakresu profilaktyki uzależnień.

Osiągnięcia
Stała współpraca z przedszkolami ratajskimi oraz integracyjnymi. Imprezy integrujące środowisko lokalne m.in.: Święto Plonów, Dni Integracji, Dzień Babci i Dziadka, Piknik Rodzinny, Jasełka.
Dodatkowe zajęcia
  • język angielski, dla chętnych język francuski
  • rytmika
  • gimnastyka korekcyjna
  • zajęcia sportowe
  • zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Historia
W dniu 1 września 1990 roku miało miejsce uroczyste otwarcie Szkoły Podstawowej nr 50. Naukę rozpoczęło wówczas ok. 1000 uczniów. Pierwszym dyrektorem szkoły został wyłoniony w drodze konkursu mgr Stanisław Kropielnicki. Od początku szkoła była otwarta dla dzieci niepełnosprawnych. W szkole zbudowano podjazdy dla wózków inwalidzkich, przygotowano salę do rehabilitacji, transport. Dzięki sponsorom, kiermaszom, aukcjom prac dzieci udało się zebrać pieniądze na budowę windy przystosowanej do przewozu dzieci niepełnosprawnych. Już na starcie dyrekcja szkoły nawiązała współpracę ze szkołami w Danii, Norwegii i Szwecji. Dzięki tym kontaktom nauczyciele szkoły mieli możliwość zapoznania się z organizacją szkoły podobnego typu za granicą. W ramach rewizyty gościliśmy u siebie młodzież wraz z nauczycielami ze Szwecji i nauczycieli z Norwegii. W 1999 roku równolegle w gmachu szkoły zostało utworzone Gimnazjum nr 27. W naszej szkole odbywają się liczne imprezy (andrzejki, walentynki, dzień chłopaka, dzień patrona, pasowanie klas pierwszych), festyny (dzień dziecka, święto plonów, osiedlowe), rajdy ( wiosenne, okolicznościowe), akcje (zbiórki dla potrzebujących, na schroniska dla zwierząt), konkursy (polonistyczne, matematyczne, historyczne, biologiczne, muzyczne, recytatorskie), wystawy ( plastyczne, techniczne), spotkania z ciekawymi ludźmi, prelekcje. Ważną rolę pełni w szkole Samorząd Uczniowski. Uczniowie pełnią na przerwach dyżury, organizują konkursy, zbiórki, imprezy szkolne. Cyklicznie organizowane są festyny, konkursy, zawody sportowe. 5. lutego 2002 roku został powołany Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1. Od 1 września 2013 roku do Zespołu Szkół zostało przyłączone Przedszkole nr 186.
Godziny otwarcia od
6.00 - 17.00
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia komputerowe

 Zajęcia sportowe