Poznań
Oddział przedszkolny
Szkoła Podstawowa nr 50 im. I Dywizji Pancernej gen. St. Maczka
Zespół szkół
Adres
os. Stare Żegrze 1, 61-249 Poznań
Telefon
878-96-91
Fax
061 879-65-75
E-mail
Strona www
Typ placówki
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Zdjęcia
 • Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Poznaniu
 • Sala w oddziale przedszkolnym
 • Sala w oddziale przedszkolnym
 • Warsztaty rodzinne
 • Święto Plonów 2019r.
Opis


Szkoła jest placówką integracyjną z architekturą bardzo dobrze dostosowaną dla dzieci niepełnosprawnych: podjazdy i winda, przystosowane toalety, sala rehabilitacyjna, sala integracji sensorycznej, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły. Służy dzieciom: przestrzennymi i nowoczesnymi wnętrzami, aulą, placem zabaw dla najmłodszych, pracowniami komputerowymi i salami przedmiotowymi z nowoczesnym wyposażeniem, biblioteką z czytelnią, stołówką, świetlicą czynną w godzinach 06:30 - 16:30. Szkoła posiada kompleks sportowo-rekreacyjny, w skład którego wchodzą: 4 sale gimnastyczne, 2 boiska do gry w siatkówkę i koszykówkę, bieżnia i skocznia w dal. Szkoła zapewnia: opiekę pielęgniarki, psychologa, pedagoga, logopedy, nauczycieli wspomagających w klasach integracyjnych, w klasach młodszych: regulowane przerwy w zajęciach, rewalidację i rehabilitację dla uczniów niepełnosprawnych.
W szkole odbywają się liczne imprezy integracyjne m.in.: Święto Plonów, Dni Integracji, Dni Języków Obcych oraz konkursy przedmiotowe i zawody sportowe. Wykwalifikowani nauczyciele stosują nowoczesne, kreatywne metody pracy z dzieckiem zgodnie z zasadą: nauka i wychowanie poprzez zabawę.
Co nas wyróżnia?

 • dodatkowa godzina języka angielskiego już od drugiej klasy
 • tenis stołowy
 • zajęcia z kodowania i robotyki (LEGO Education WeDo 2.0, ozoboty)
 • jednozmianowość

Szkoła posiada certyfikat: "Wiarygodna Szkoła".

Nasza szkoła bierze udział w licznych projektach, m.in.: " ERASMUS+", "EU Code Week", " OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES PLUS", Olimpiada Olimpusek", "MEMORY MASTER ","Języki obce kluczem do przyszłości", "Mleko w szkole", "Owoce w szkole", "Akademia Bezpiecznego Puchatka", "Dzień Bezpiecznego Internetu", "Uczeń z pasją", "Cyfrowa Szkoła Wielkopolska@ 2020", "Tablica interaktywna", "Bezpiecznie wiedzieć i znać" oraz projekty i programy z zakresu profilaktyki uzależnień.Osiągnięcia

Dodatkowe zajęcia
 • język angielski, dla chętnych język francuski
 • rytmika
 • gimnastyka korekcyjna
 • zajęcia sportowe
 • zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Historia

Szkoła Podstawowa nr 50 im. 1 Dywizji Pancernej gen.St. Maczka z Oddziałami Integracyjnymi.

W dniu 1 września 1990 roku podczas uroczystego otwarcia naukę rozpoczęło ok. 1000 uczniów. Pierwszym dyrektorem szkoły został wyłoniony w drodze konkursu pan Stanisław Kropielnicki. Grono pedagogiczne liczyło wówczas 82 nauczycieli.

Szkoła Podstawowa nr 50 od samego początku otwarta była dla dzieci z niepełnosprawnością. Jesteśmy pierwszą szkołą integracyjną w Wielkopolsce i jedną z pierwszych w Polsce. W budynku zbudowano podjazdy dla wózków inwalidzkich, przygotowano salę do rehabilitacji, zorganizowano dowozy dla uczniów. Dzięki sponsorom, kiermaszom, aukcjom prac dzieci udało się również zebrać pieniądze na windę przystosowaną do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością.

Dyrekcja szkoły w krótkim czasie nawiązała współpracę z partnerskimi szkołami w Danii, Norwegii i Szwecji. Dzięki tym kontaktom nauczyciele mieli możliwość zapoznania się z organizacją szkół integracyjnych poza granicami Polski. W ramach współpracy w Szkole Podstawowej nr 50 gościli nauczyciele wraz z uczniami ze Szwecji oraz nauczyciele z Norwegii.

Szkoła Podstawowa nr 50 w dniu 20 maja 1994 roku przyjęła imię 1 Dywizji Pancernej gen. St.Maczka.

Istotne zmiany w organizacji pracy szkoły nastąpiły 1 września 2003 roku, gdy został powołany Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1, w skład którego weszła Szkoła Podstawowa nr 50 oraz Gimnazjum nr 27.

Uroczystości nadania Gimnazjum nr 27 imienia gen. Stanisława Maczka odbyły się  dnia 10 czerwca 2012 r.

Od 1 września 2013 roku w skład zespołu szkół weszło Przedszkole nr 186 "Mieszkańcy Łąki".

W wyniku reformy systemu edukacji Gimnazjum nr 27 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Stanisława Maczka zostało wygaszone z dniem 31 sierpnia 2019 roku.

Szkoła Podstawowa nr 50 i cały Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 szczyci się wieloma sukcesami dydaktycznymi, wychowawczymi oraz opiekuńczymi, w szczególności w dziedzinach sportu, integracji, nauk matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych.

Od dnia 1 grudnia 2018 roku dyrektorem Zespołu Szkół  z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 jest pani Anna Świderska.

Godziny otwarcia od
6.00 - 17.00
Drzwi otwarte


Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Religia

 Rytmika

 Ułatwienia dla niepełnosprawnych

 Zajęcia komputerowe

 Zajęcia sportowe