Poznań
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 50 im. 1 Dywizji Pancernej gen. St. Maczka
Zespół szkół
Adres
os. Stare Żegrze 1, 61-249 Poznań
Telefon
061 879 77 91
E-mail
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Poznaniu
 • Programowanie ozobotów
 • Kodowanie i robotyka
 • Zajęcia plastyczne
 • Święto Plonów 2019r,
 • Święto Plonów 2019r.
 • Andrzejki 2019r.
 • Zajęcia z tenisa stołowego
 • sala rehabilitacyjna
 • Akcja Zima 2020 ( półkolonie )
 • Balik Karnawałowy 2020r.
Języki
angielski, hiszpański
Osiągnięcia
 •  Wieloletnie sukcesy sportowe w tenisie stołowym na szczeblu miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim
  (m.in: I miejsce chłopców, II miejsce dziewcząt w Igrzyskach Dzieci w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców; awans do finału ogólnopolskiego w Memoriale A. Grubby; I, II miejsca w GRAND PRIX Wielkopolski, I miejsce w Mistrzostwach Wielkopolski Skrzatów, II miejsce w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Dziewcząt i Chłopców (kl.VII i kl.VIII), I miejsce w Mistrzostwach Wielkopolski Żaczek UKS, Vi i VII miejsca w Mistrzostwach Polski UKS, IV miejsce w finale Województwa Wielkopolskiego w tenisie stołowym)
 • sukcesy w turniejach Boccii (I, II, III miejsca)
 • wyróżnienie w międzynarodowym konkursie informatycznym BÓBR (2019 r.)
 • laureaci Olimpiady Olimpusek
 • laureaci MEMORY MASTER
 • laureaci konkursu leksykalnego z języka angielskiego Memory Master (2018 r., 2017 r., 2016 r.)
 • laureaci I stopnia z wyróżnieniem oraz laureaci konkursu matematycznego ARCHIMEDES MATEMATYKA.PLUS (2019 r., 2018 r.)
 • wyniki bardzo dobre i wyróżnienia w konkursie matematycznym "Kangur" (2019 r. 2018 r. 2017r.)
 • laureaci konkursu "Vloguj przyszłość"
 • II miejsce w Miejskim Konkursie Ortograficznym Gżegżółka (2017 r.)
 • finaliści i laureaci konkursów geograficznych (2019 r., 2016 r. 2015 r.)
 • finalista wojewódzkiego konkursu historycznego (2015 r.)
 • laureat wojewódzkiego konkursu historycznego (2017 r.)

W 2019 r. szkoła była organizatorem uroczystości związanych z obchodami  Święta Niepodległości.
Dojazd
Szkoła mieści się w dzielnicy Nowe Miasto. Dojazd tramwajem linii nr 1, 5, 17 lub autobusami nr 52, 65, 74, 84.
Historia


Szkoła Podstawowa nr 50 im. 1 Dywizji Pancernej gen.St. Maczka z Oddziałami Integracyjnymi.

W dniu 1 września 1990 roku podczas uroczystego otwarcia naukę rozpoczęło ok. 1000 uczniów. Pierwszym dyrektorem szkoły został wyłoniony w drodze konkursu pan Stanisław Kropielnicki. Grono pedagogiczne liczyło wówczas 82 nauczycieli.

Szkoła Podstawowa nr 50 od samego początku otwarta była dla dzieci z niepełnosprawnością. Jesteśmy pierwszą szkołą integracyjną w Wielkopolsce i jedną z pierwszych w Polsce. W budynku zbudowano podjazdy dla wózków inwalidzkich, przygotowano salę do rehabilitacji, zorganizowano dowozy dla uczniów. Dzięki sponsorom, kiermaszom, aukcjom prac dzieci udało się również zebrać pieniądze na windę przystosowaną do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością.

Dyrekcja szkoły w krótkim czasie nawiązała współpracę z partnerskimi szkołami w Danii, Norwegii i Szwecji. Dzięki tym kontaktom nauczyciele mieli możliwość zapoznania się z organizacją szkół integracyjnych poza granicami Polski. W ramach współpracy w Szkole Podstawowej nr 50 gościli nauczyciele wraz z uczniami ze Szwecji oraz nauczyciele z Norwegii.

Szkoła Podstawowa nr 50 w dniu 20 maja 1994 roku przyjęła imię 1 Dywizji Pancernej gen. St.Maczka.

Istotne zmiany w organizacji pracy szkoły nastąpiły 1 września 2003 roku, gdy został powołany Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1, w skład którego weszła Szkoła Podstawowa nr 50 oraz Gimnazjum nr 27.

Uroczystości nadania Gimnazjum nr 27 imienia gen. Stanisława Maczka odbyły się  dnia 10 czerwca 2012 r.

Od 1 września 2013 roku w skład zespołu szkół weszło Przedszkole nr 186 "Mieszkańcy Łąki".

W wyniku reformy systemu edukacji Gimnazjum nr 27 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Stanisława Maczka zostało wygaszone z dniem 31 sierpnia 2019 roku.


Od dnia 1 grudnia 2018 roku dyrektorem Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi  nr 1  jest pani Anna Świderska.

Od 01.09.2023 r. nastąpiła zmiana nazwy  na Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 19.


Szkoła Podstawowa nr 50 i cały Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 19 szczyci się wieloma sukcesami dydaktycznymi, wychowawczymi oraz opiekuńczymi, w szczególności w dziedzinach sportu, integracji, nauk matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych.

Sześciolatek w pierwszej klasie

Do klasy I zapraszamy dzieci 6-letnie i 7-letnie.

Planujemy nabór do klasy I  ogólnej, integracyjnej, sportowej.

Zajęcia pozalekcyjne

Proponujemy zajęcia dodatkowe nieodpłatne:

 • kodowanie i robotyka
 • kółko teatralne
 • język angielski (dodatkowa godzina w każdej klasie)
 • kącik aktywności twórczej, origami
 • piłka nożna (0-VI); piłka siatkowa (IV - VIII), tenis stołowy (I - III), boks
 • Szkolna Sekcja Boccii (dyscyplina paraolimpijska - klasy I - VIII)
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze wg potrzeb (klasy I - VIII)
 • koszykówka na wózkach
 • zajęcia rewalidacyjne, zajęcia logopedyczne, zajęcia terapeutyczne z psychologiem.


Zajęcia rozwijające zainteresowania:

 • polonistyczne
 • matematyczne
 • teatr kamishibai (w ramach zajęć bibliotecznych)
 • plastyczne
 • informatyczne
 • muzyczne
 • taneczne i sportowe
Szkoła organizuje nieodpłatne półkolonie w ramach Akcji Zima i Akcji Lato.
Na zajęciach popołudniowych w świetlicy profilaktycznej oferujemy indywidualne i przyjazne podejście do każdego ucznia.

Zajęcia płatne:
 • język angielski (zajęcia prowadzone przez szkołę językową )
 • kółko teatralne
 • zajęcia taneczne (Studio Tańca TANGO Anna Tatała)
 • nauka gry na gitarze
 • Akademia Wesołego Tańca
 • nauka pływania
 • zajęcia w ramach Szkolnego Klubu Tenisa Stołowego (4 razy w tygodniu po 1.5 godz.)

Drzwi otwarte

Zapraszam na Drzwi Otwarte w dniu :

04 marca (poniedziałek) o godz.17.00

18 marca (poniedziałek)  o godz.17.00Zapisy dzieci do szkoły trwają od 08 kwietnia 2024r .do 24 kwietnia 2024r.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do klasy sportowej od 15 kwietnia do 19 kwietnia 2024r.