Poznań
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 90 im. hr Władysława Zamoyskiego
Adres
Chociszewskiego 56, 60-261 Poznań
Telefon
61 867-20-67
Fax
61 867-20-67
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Karolina Bielerzewska
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa nr 90 im. hr Władysława Zamoyskiego
Opis

Od ponad 20 lat prowadzimy poszerzoną edukację muzyczną, plastyczną oraz teatralną, wcielając w życie ideę edukacji i wychowania przez sztukę.

Naszym celem jest kształtowanie człowieka otwartego na nowe doświadczenia, wrażliwego, kreatywnego, zdolnego do spontanicznej twórczości i aktywnego odbioru sztuki.

  Do klasy pierwszej przyjmujemy bez sprawdzania uzdolnień.

  W klasach I – III dzieci uczestniczą w dodatkowych zajęciach muzycznych, plastycznych, teatralnych i językowych.

  W klasach IV – VIII realizujemy edukację artystyczną „systemem międzyklasowym”

w formie zajęć pozalekcyjnych, projektów ogólnoszkolnych, dni tematycznych, akcji organizowanych przez SU.

Nasi uczniowie biorą udział w lekcjach muzealnych, warsztatach twórczych, zajęciach plenerowych, spektaklach teatralnych, spotkaniach z twórcami i ważnych wydarzeniach artystycznych oferowanych przez miasto, kształcąc nawyk aktywnego udziału w życiu kulturalnym.

Efektem różnorodnych form zajęć są liczne wystawy zbiorowe oraz indywidualne na terenie szkoły i poza nią, a także koncerty

i przedstawienia dla społeczności szkolnej, rodziców i zaprzyjaźnionych instytucji (przedszkoli, szkół specjalnych, domów opieki).

 Poszerzoną edukację przyrodniczą realizujemy od kilkunastu lat. Nasz cel to kształtowanie człowieka wyróżniającego się umiejętnością samodzielnego myślenia i wrażliwego na piękno otaczającego go świata.

Podczas zajęć prowadzonych w szkole i poza nią dajemy uczniom możliwość odkrywania świata i eksperymentowania.

Efektem wieloletnich doświadczeń jest powstanie Koła Naukowego Grafen, współtworzonego przez uczniów, rodziców i nauczycieli.

Nasi uczniowie:

  wykonują doświadczenia, stawiają hipotezy, sprawdzają je i wyciągają wnioski;

  prowadzą obserwacje przyrodnicze w najbliższym środowisku i podczas wyjazdów na zielone szkoły i wycieczki jednodniowe;

  dzięki zajęciom terenowym poznają ciekawe okazy przyrodnicze, potrafią rozwiązywać trudne problemy naukowe;

  uczą się współpracy i samodzielnie opracowują zagadnienia;

  przygotowują prezentacje i uczą się, jak ciekawie przedstawić je innym;

  korzystają z odpowiednio wyposażonego gabinetu fizyko-chemicznego i sali przyrodniczej;

  biorą udział w projektach i warsztatach organizowanych przez środowisko lokalne.

Od kilku lat prowadzimy poszerzoną edukację językową, realizując od klasy pierwszej innowacje z języka angielskiego i niemieckiego.

Od roku szkolnego 2017/2018 prowadzimy oddziały dwujęzyczne z językiem niemieckim

(5 h niemieckiego i 3 h angielskiego w tygodniu, lekcje chemii, geografii i muzyki w języku niemieckim). Jesteśmy w sieci szkół PASCH.

  Oferujemy nowoczesną edukację językową, adekwatną do wyzwań współczesności – nasi absolwenci dobrze znają 2 języki obce:

§  nauka angielskiego od klasy pierwszej,

§  intensywna nauka niemieckiego w klasach VII – VIII.

Organizacje w szkole - Koło Młodych Melomanów "AMADEUSZ", Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców, Uczniowski Klub Sportowy - sekcja judo Gabinet pielęgniarki, Sala Gimnastyczna, Biblioteka, Stołówka Szkolna- obiady, śniadania, mleko, owoce w szkole. Sklepik szkolny. Wydarzenia i imprezy, akcje - sprzątania świata, góra grosza, świąteczna zbiórka żywności, Dzień Sportu, - festyn szkolny, kiermasze świąteczne, rajdy szkolne, konkursy- Mat, Kangur, Złota Żaba. W ramach wolontariatu współpracujemy z: - Domem Opieki Społecznej, Szkołą Życia Nr 103, z Towarzystwem Miłośników Lwowa, Schroniskiem dla Zwierząt. Szkoła zapewnia pomoc pedagogiczną, psychologiczną i logopedyczną. Jest bezpieczna , przyjazna uczniom i ich rodzicom. Posiadamy tytuł "Szkoła z Klasą" Osobny budynek Tak Ogródek przedszkolny, Plac zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" Tak W szkole funkcjonuje Świetlica szkolna.

Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia
III Miejsce Noc Naukowców, I miejsce w Wojewódzkim Konkursie gry na Flecie prostym, II miejsce w Festiwalu Piosenki Andrzejkowej, laureat Wojewódzki Konkurs Matematyczny, I miejsce Powiatowy Konkurs na Żłobek Wielkopolski, II miejsce w Konkursie Kaligraficznym "Kurzy Pazur", I miejsce laureat Międzyszkolnego Konkursu Literackiego, I nagrody i wyróżnienia w Konkursie Wiem więcej o Poznaniu, i wiele innych
Dojazd
Tramwaje linii 1, 27, Autobusy linii 164, 193, 182, 169
Kontakty zagraniczne

  Współpracujemy z uczelniami w Polsce (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) i za granicą (Münster), Instytut Goethego w ramach badań i konferencji naukowych.

 

  Uczestniczymy w warsztatach językowo-artystycznych w Niemczech .

 

  Organizujemy kilkudniowe wycieczki zagraniczne, umożliwiające sprawdzenie w praktyce umiejętności językowych zdobytych w szkole oraz  poznanie kultury i zabytków innych krajów europejskich. Efektem tych wyjazdów są przygotowywane przez uczniów projekty, prezentowane na terenie szkoły, w których dzielą się zdobytą wiedzą i własnymi wrażeniami.

Historia
We wrześni 2014r. Szkoła obchodziła 50-lecie. W 1064r. - rozpoczęcie działalności, 1991r.-wdrożenie autorskiego programu muzycznego, 1993r. - wdrożenie programu plastycznego, 1995r. - wdrożenie autorskiego programu teatralnego, 1997r. szkoła otrzymała Puchar Prezydenta RP dla Koła MM "Amadeusz", 1999r. nadanie szkole imienia Hr. Wł. Zamoyskiego, 1999r. uruchomienie programu autorskiego ekologicznego, 2004r. współorganizowanie Ogólnopolskiego Zjazdu Szkół im. hr. Wl. Zamoyskiego, 2013r. - wystawa "Szkoła Otwarta na Muzykę" w Urzędzie Wojewódzkim.
Sześciolatek w pierwszej klasie
W roku szkolnym 2015/2016 wszystkie dzieci sześcioletnie w Polsce mają obowiązek szkolny. Wszelkie zapytania dotyczące rekrutacji kierować można drogą elektroniczną do sekretariatu szkoły pod adres: sp90@poznan.interklasa.pl lub telefonicznie 61 8672067.
Zajęcia pozalekcyjne

Umożliwiamy również uprawianie innych dyscyplin sportowych.

Uczniowski Klub Sportowy – sekcja judo:

  program dostosowany do sprawności, umiejętności i wieku dziecka,

  w grupach dla początkujących zajęcia ogólnorozwojowe ukierunkowane na judo i samoobronę,

  w grupach dla zaawansowanych nauka i doskonalenie techniki judo,

  nauka samoobrony oparta o sztuki walki (judo ju-jitsu, karate i aikido),

  zawodnicy sekcji biorą udział w treningach, turniejach, obozach i pokazach sportowych.

Siatkówka:

  szkolenie w oparciu o program „Trener Osiedlowy” i udział w międzyszkolnych zawodach w siatkówce organizowanych przez „Poznański” Szkolny Związek Sportowy,

  realizacja projektu „Energetyczna Akademia Siatkówki” i udział w turniejach organizowanych przez  klub „Energetyk”,

  możliwość udziału w obozach sportowych organizowanych przez klub oraz kontynuowania kariery sportowej w klubowej sekcji siatkówki.

Drzwi otwarte


                                                  Przyjdź  Zobacz  Zostań

Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe

Pliki do pobrania
Klauzula RODO
klauzula informacyjna