Poznań
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 53 im. P. E. Strzeleckiego
Zespół szkół
Adres
Głuszyna 187, 61-329 Poznań
Telefon
878-80-06
Fax
878-81-19
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Katarzyna Ficer
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa nr 53 im. P. E. Strzeleckiego
Opis

Co nas wyróżniania: Klasy sportowe: - piłka siatkowa - piłka ręczna - lekkoatletyka. Sukcesy w tych dyscyplinach sportowych poparte zdobyciem licznych medali, pucharów. Osiągnięcia w skali kraju, województwa, miasta. Szkoła włącza się w działania na rzecz ochrony przyrody poprzez udział w wielu projektach i programach proekologicznych. Nauka języka angielskiego rozpoczyna się już na poziomie oddziału przedszkolnego. Uczniowie objęci są doskonałą opieką psychologiczno – pedagogiczną. Prowadzone są zajęcia z logopedii, terapeutyczne, korekcyjno – kompensacyjne, warsztaty i porady dla rodziców. Program wychowawczo - profilaktyczny dostosowany jest do potrzeb uczniów ze szczególnym uwzględnieniem asertywności i funkcjonowania bez przemocy i agresji. Prowadzone są liczne działania na rzecz cyberbezpieczeństwa uczniów. W szkole działa Samorząd Uczniowski i Wolontariat. Funkcjonuje dobrze wyposażona biblioteka i czytelnia, pracownie przedmiotowe multimedialne, 2 pracownie komputerowe z nowoczesnym oprogramowaniem. Przyjazna atmosfera, nowoczesne metody nauczania, bogaty program imprez szkolnych i środowiskowych. Dbając o wszechstronny rozwój ucznia szkoła oferuje innowacyjne podejście do nauki. Dla zwiększenia szans edukacyjnych proponujemy zajęcia rozwijające pasję i talenty.

Języki
angielski
Osiągnięcia
Szkoła patronacka w ramach współpracy z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej - realizacje rządowego programu Akademii Siatkarskich Ośrodków Szkolnych, współpraca z " UKS " Malta i klubem sportowym " Pyrka "
Dojazd
Autobus linii 158 ze Starołęki
Sześciolatek w pierwszej klasie

Uczniowie sześcioletni są objęci szczególną opieką nauczyciela wychowawcy oraz specjalistów: psychologa, pedagoga logopedy. Dzieci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach opiekuńczych w świetlicy szkolnej oraz mogą korzystać z posiłków w formie śniadania i obiadu w stołówce szkolnej.  Sale wyposażone są w odpowiednie meble, zabawki edukacyjne, miejsca rekreacyjne.  
Zajęcia pozalekcyjne
Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, m.in.: - kółka literackie, matematyczno – informatyczne, muzyczne, plastyczne, modelarskie, sportowe, językowe, ogólnorozwojowe, taneczne, przyrodnicze, teatralne i muzyczne, warsztaty psychologiczne oraz dodatkowe zajęci sportowe.
Kontakty zagraniczne
Współpraca ze szkoła w Selm
Drzwi otwarte

Wirtualne drzwi otwarte od 24.02.2021r.  na stronie szkoły www.sp53.poznan.pl 


Pliki do pobrania
klauzula
klauzula informacyjna