Poznań
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 53 im. P. E. Strzeleckiego
Zespół szkół
Adres
Głuszyna 187, 61-329 Poznań
Telefon
878-80-06
Fax
878-81-19
E-mail
Strona www
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa nr 53 im. P. E. Strzeleckiego
Opis

Co nas wyróżniania: Klasy sportowe: - piłka siatkowa - piłka ręczna - lekkoatletyka Ogromne sukcesy w tych dyscyplinach sportowych poparte zdobyciem licznych medali, pucharów. Osiągnięcia w skali kraju, województwa, miasta. Szkoła włącza się w działania na rzecz ochrony przyrody. Nauka języka angielskiego rozpoczyna się już na poziomie oddziału przedszkolnego. Uczniowie objęci są doskonałą opieką psychologiczno – pedagogiczną: logopedia, zajęcia relaksacyjne, terapeutyczne, korekcyjno – kompensacyjne, warsztaty dla rodziców .Program wychowawczy dostosowany do potrzeb uczniów ze szczególnym uwzględnieniem asertywności i funkcjonowania bez przemocy i agresji.W liczne działania prowadzone w szkole włączają się Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców. Dobrze wyposażona biblioteka i czytelnia szkolna Nowoczesna pracownia komputerowa z zapleczem multimedialnym. Przyjazna atmosfera, nowoczesne metody nauczania, bogaty program imprez szkolnych i środowiskowych.Współpraca z 31 Bazą Lotniczą Krzesiny i Nadleśnictwem Babki .Dbając o wszechstronny rozwój ucznia szkoła oferuje innowacyjne podejście do nauki podejmując różnorodne działania projektowe. Począwszy od 7 klasy możliwość udziału w zajęciach propedeutyki lotnictwa i obozach lotniczych w aeroklubie. Szkoła jest partnerem w projekcie „Uczeń z pasją”. Dzięki środkom pozyskanym z Europejskiego Funduszu Społecznego nasi uczniowie otrzymują: kompleksowe wsparcie w wyborze ścieżek edukacyjnych i zawodowych. Oferujemy zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w małych grupach dla zwiększenia szans edukacyjnych, laboratoria i projekty badawcze dla obudzenia pasji, zajęcia twórcze dla rozwijania talentów. Każdy z uczniów klas końcowych ma zapewnione wsparcie doradcy zawodowego w formie indywidualnych spotkań oraz warsztaty poświęcone samopoznaniu i procesowi rekrutacji.

 

Języki
angielski
Osiągnięcia
Szkoła posiada certyfikaty: - " Szkoła z klasą " - " Szkoła z klimatem " - " Z pyrkiem bezpieczniej " - " Szkoła bez przemocy " - " Kreatywna szkoła " W szkole działają: UKS Malta, KS Lotnik PCK Osiągnięcia sportowe na szczeblu miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim w piłce siatkowej i ręcznej. Wysokie lokaty w konkursach artystycznych na terenie miasta Poznania Realizacja programu " Bezpieczna szkoła - przyjazna dzieciom ". Bogata oferta wycieczek turystyczno - krajoznawczych, zielonych szkół oraz obozów sportowych ( narciarski - zimą w górach, siatkarski - latem nad morzem ). nasi wychowankowie są w gronie laureatów i finalistów licznych konkursów pozaszkolnych.
Dojazd
Autobus linii 158 ze Starołęki
Sześciolatek w pierwszej klasie

Uczniowie sześcioletni są objęci szczególną opieką nauczyciela wychowawcy oraz specjalistów: psychologa, pedagoga logopedy. dzieci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach opiekuńczych w świetlicy szkolnej oraz mogą korzystać z posiłków w formie śniadania i obiadu w stołówce szkolnej.  Sale wyposażone są w odpowiednie meble, zabawki edukacyjne, miejsca rekreacyjne.  
Zajęcia pozalekcyjne
Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, m.in.: - kółka literackie, matematyczno – informatyczne, muzyczne, plastyczne, modelarskie, sportowe, językowe, ogólnorozwojowe, taneczne, przyrodnicze, teatralne i muzyczne. - realizacja programu edukacyjno – profilaktycznego „ Alternatywa dla nudy ” - warsztaty psychologiczne, relaksacyjne, - gimnastyka korekcyjna
Kontakty zagraniczne
Współpraca ze szkoła w Selm
Drzwi otwarte
13 luty 2020r. godzina 17.00