Iława
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Powiat Iławski
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Iławie w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie ul.Sienkiewicza 1, 14-200 Iława
A - politechniczna
B - geograficzno-przyrodnicza
C - społeczno-prawna
D - przyrodniczo-matematyczna
E - humanistyczno-językowa
F - przyrodniczo-językowa
G - matematyczno-językowa
II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie ul.Kopernika 8/A, 14-200 Iława
Oddział sportowy
Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Lubawie w Zespole Szkół w Lubawie ul.Gdańska 25, 14-260, Lubawa
Liceum Ogólnokształcące (profil humanistyczny)
Liceum Ogólnokształcące (profil biologiczno-chemiczny)
Liceum Ogólnokształcące (profil matematyczno-geograficzny)
Liceum Ogólnokształcące w Suszu w Zespole Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu ul.Wiejska 1, 14-240 Susz
Liceum Ogólnokształcące (2023/2024)
Technikum nr 2 w Iławie w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie ul.Mierosławskiego 10, 14-200 Iława
Technik technologii żywności
Technik handlowiec
Technik reklamy
Technik hotelarstwa
Technik pojazdów samochodowych
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Technikum nr 1 w Iławie w Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie ul. Kopernika 8A, 14-200 Iława
Technik informatyk
Technik programista
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Technik fotografii i multimediów
Technik budownictwa
Technik ekonomista
Technik przemysłu mody
Technikum w Lubawie w Zespole Szkół w Lubawie ul.Gdańska 25, 14-260, Lubawa
Technik elektryk
Technik logistyk
Technik rachunkowości
Technik robotyk
Technikum w Suszu w Zespole Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu ul.Wiejska 1, 14-240 Susz
Technik logistyk (2023/2024)
Technik informatyk (2023/2024)
Technik ekonomista (2023/2024)
Technik żywienia i usług gastronomicznych (2023/2024)
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 w Iławie w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie ul.Mierosławskiego 10, 14-200 Iława
1A - ślusarz + inne zawody
1B- wielozawodowa
1C - wielozawodowa
1D - wielozawodowa
1E - wielozawodowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 Iławie w Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie ul.Kopernika 8A, 14-200 Iława
1w - Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
Branżowa Szkoła I Stopnia w Lubawie w Zespole Szkół w Lubawie ul.Gdańska 25, 14-260, Lubawa
Branżowa Szkoła I stopnia - elektryk
Branżowa Szkoła I stopnia - kucharz
Branżowa Szkoła I stopnia - operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego
Branżowa Szkoła I stopnia - mechanik pojazdów samochodowych
Branżowa Szkoła I stopnia - wielobranżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia w Kisielicach w Zespole Szkół Rolniczych im. Heleny i Stanisława Sierakowskich w Kisielicach ul.Daszyńskiego 12, 14-220, Kisielice
Branżowa Szkoła I Stopnia
Branżowa Szkoła I Stopnia w Suszu w Zespole Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu ul.Wiejska 1, 14-240 Susz
Branżowa Szkoła I Stopnia - Kucharz (2023/2024)
Branżowa Szkoła I Stopnia - Wielozawodowa (2023/2024)