Iława
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 w Iławie w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie
Zespół szkół
Adres
ul.Mierosławskiego 10, 14-200 Iława
Telefon
896482061
Fax
896448367
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Izabela Klonowska
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis
Branżowa Szkoła I stopnia jest szkołą, w której uczniowie kształcą się w zawodach zgodnych ze swoimi zainteresowaniami. Dostępne zawody:( fryzjer, stolarz, mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, fotograf, cukiernik, blacharz samochodowy, lakiernik, elektromechanik, elektryk, wędliniarz, murarz-tynkarz, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, monter- elektronik, krawiec i inne .......) Nauka trwa 3 lata. Okres nauki wlicza się do stażu pracy. Jeśli zdecydujesz się na praktykę u pracodawcy i podpiszesz umowę o pracę otrzymasz wynagrodzenie w wysokości od 4% do 6% przeciętnego wynagrodzenie ( w zależności od roku kształcenia). Uczniowie kształcący się w zawodzie ślusarz z praktyką w warsztatach szkolnych mogą otrzymać stypendium Starosty Iławskiego. Strona Szkoły Szkoła na Facebook'u
Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
PKP, PKS, komunikacja miejska
Historia
Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie to placówka o bardzo bogatej tradycji. Powołana do pełnienia swych funkcji edukacyjnych w roku 1946 - wówczas jeszcze pod nazwą Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej - zmieniła swój charakter, dostosowując profile kształcenia do potrzeb podnoszącego się z pożogi wojennej miasta. Pierwsi absolwenci szkoły otrzymali świadectwa jej ukończenia w roku 1950. Na przestrzeni wieloletniej działalności placówki kolejni dyrektorzy konsekwentnie zabiegali o to, aby wprowadzić różne profile kształcenia. Wiązała się z tym konieczność rozbudowy obiektu szkolnego. I taka rozbudowa nastąpiła. Aktualnie szkoła dysponuje dobrze wyposażonymi pracowniami przedmiotowymi i systematycznie dba o podnoszenie jakości kształcenia. Zespół Szkół - zwany popularnie "Mechanikiem"- szczyci się zasadami partnerstwa w relacjach nauczyciel - uczeń. Ceremoniał szkolny i wszystkiego rodzaju uroczystości to zawsze okazje do wspólnej zabawy, ale przede wszystkim do zaprezentowania uczniowskich talentów. Od 2010 roku szkoła posiada nowoczesną halę sportową.
Koła zainteresowań
sportowe w tym: ( piłka ręczna chłopców i dziewcząt, piłka nożna dziewcząt i chłopców, tenis stołowy, koszykówka, lekkoatletyka ). matematyczne matematyczno-fizyczne, polonistyczne, prasowe,  filmowe,  turystyczne, psychologiczne,motoryzacyjne, plastyczne,informatyczne, e-sport.
Kontakty zagraniczne
Współpraca i wymiana młodzieży z niemiecką szkołą w Zwickau Współpraca z Collegem Technicznym z Obwodu Kaliningradzkiego
Osiągnięcia
miejsce w Rejonowym Etapie XXVII Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia;

Półfinał XX Olimpiady Techniki Samochodowej;

I miejsce w Ogólnopolskim  Konkursie Prawa Kanonicznego

I i III miejsce Powiatowy Konkurs Recytatorski

III miejsce IX Powiatowy Konkurs Piosenki Obcej

II miejsce Ogólnopolskim Turniej  Wiedz\y Pożarniczej " Młodzież  Zapobiega Pożarom"

Wojewódzki Konkurs Pięknego Czytania Biblii

Udział w XVI Powiatowym Konkursie  Ortograficznym O pióro Starosty"

II etap II Międzyszkolnego konkursu Języka Angielskiego " Modern Students"