Iława
Technikum
Technikum nr 2 w Iławie w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie
Zespół szkół
Adres
ul.Mierosławskiego 10, 14-200 Iława
Telefon
896482061
Fax
896448367
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Izabela Klonowska
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis
Nauka w technikum trwa 5 lat. W czasie trwania nauki uczniowie zdają egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. W trakcie nauki młodzież ma zajęcia praktyczne w nowocześnie wyposażonych pracowniach przedmiotowych, a ponad to odbywają raz w całym cyklu kształcenia miesięczną praktykę zawodową w renomowanych zakładach pracy tj. ( Grand Hotel Tiffi, Hotel Stary Tartak, Hotel Port 110, Hotel Pekin we Władysławowie, IPB, MM Szynaka Living) Strona Szkoły Szkoła na Facebooku
Oferta
Dojazd
PKP, PKS, komunikacja miesjska
Historia
Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie to placówka o bardzo bogatej tradycji. Powołana do pełnienia swych funkcji edukacyjnych w roku 1946 - wówczas jeszcze pod nazwą Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej - zmieniła swój charakter, dostosowując profile kształcenia do potrzeb podnoszącego się z pożogi wojennej miasta. Pierwsi absolwenci szkoły otrzymali świadectwa jej ukończenia w roku 1950. Na przestrzeni wieloletniej działalności placówki kolejni dyrektorzy konsekwentnie zabiegali o to, aby wprowadzić różne profile kształcenia. Wiązała się z tym konieczność rozbudowy obiektu szkolnego. I taka rozbudowa nastąpiła. Aktualnie szkoła dysponuje dobrze wyposażonymi pracowniami przedmiotowymi i systematycznie dba o podnoszenie jakości kształcenia. Zespół Szkół - zwany popularnie "Mechanikiem"- szczyci się zasadami partnerstwa w relacjach nauczyciel - uczeń. Ceremoniał szkolny i wszystkiego rodzaju uroczystości to zawsze okazje do wspólnej zabawy, ale przede wszystkim do zaprezentowania uczniowskich talentów. Od 2010 roku szkoła posiada nowoczesną halę sportową. Dyrekcja i doskonale przygotowana kadra nauczycielska czekają na kolejne roczniki absolwentów szkoły podstawowej
Koła zainteresowań
sportowe w tym: ( piłka ręczna chłopców i dziewcząt, piłka nożna dziewcząt i chłopców, tenis stołowy, koszykówka, lekkoatletyka ). matematyczne matematyczno-fizyczne, polonistyczne, prasowe,  filmowe,  turystyczne, psychologiczne,motoryzacyjne, plastyczne,informatyczne, e-sport.
Kontakty zagraniczne
Współpraca i wymiana młodzieży z niemiecką szkołą w Zwickau Współpraca z Collegem Technicznym z Obwodu Kaliningradzkiego
Osiągnięcia

I miejsce w Rejonowym Etapie XXVII Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia;

Półfinał XX Olimpiady Techniki Samochodowej;

I miejsce w Ogólnopolskim  Konkursie Prawa Kanonicznego

I i III miejsce Powiatowy Konkurs Recytatorski

III miejsce IX Powiatowy Konkurs Piosenki Obcej

II miejsce Ogólnopolskim Turniej  Wiedz\y Pożarniczej " Młodzież  Zapobiega Pożarom"

Wojewódzki Konkurs Pięknego Czytania Biblii

Udział w XVI Powiatowym Konkursie  Ortograficznym O pióro Starosty"

II etap II Międzyszkolnego konkursu Języka Angielskiego " Modern Students"