Iława
Technikum
Technikum nr 2 w Iławie w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie
Zespół szkół
Adres
ul.Mierosławskiego 10, 14-200 Iława
Telefon
896482061
Fax
896448367
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Izabela Klonowska
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis
Nauka w technikum trwa 5 lat. W czasie trwania nauki uczniowie zdają egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. W trakcie nauki młodzież ma zajęcia praktyczne w nowocześnie wyposażonych pracowniach przedmiotowych, a ponad to odbywa 2 razy w całym cyklu kształcenia miesięczną praktykę zawodową w renomowanych zakładach pracy tj. (Grand Hotel Tiffi, Hotel Stary Tartak, Hotel Port 110, Hotel Pekin we Władysławowie, IPB, MM Szynaka Living. Strona Szkoły Szkoła na Facebooku
Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
PKP, PKS, komunikacja miejska
Historia
Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie to placówka o bardzo bogatej tradycji. Powołana do pełnienia swych funkcji edukacyjnych w roku 1946 - wówczas jeszcze pod nazwą Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej - zmieniła swój charakter, dostosowując profile kształcenia do potrzeb podnoszącego się z pożogi wojennej miasta. Pierwsi absolwenci szkoły otrzymali świadectwa jej ukończenia w roku 1950. Na przestrzeni wieloletniej działalności placówki kolejni dyrektorzy konsekwentnie zabiegali o to, aby wprowadzić różne profile kształcenia. Wiązała się z tym konieczność rozbudowy obiektu szkolnego. I taka rozbudowa nastąpiła. Aktualnie szkoła dysponuje dobrze wyposażonymi pracowniami przedmiotowymi i systematycznie dba o podnoszenie jakości kształcenia. Zespół Szkół - zwany popularnie "Mechanikiem"- szczyci się zasadami partnerstwa w relacjach nauczyciel - uczeń. Ceremoniał szkolny i wszystkiego rodzaju uroczystości to zawsze okazje do wspólnej zabawy, ale przede wszystkim do zaprezentowania uczniowskich talentów. Od 2010 roku szkoła posiada nowoczesną halę sportową. Dyrekcja i doskonale przygotowana kadra nauczycielska czekają na kolejne roczniki absolwentów szkoły podstawowej.
Koła zainteresowań
sportowe w tym: piłka siatkowa oraz piłka nożna chłopców i dziewcząt, tenis stołowy, koszykówka, lekkoatletyka; matematyczne; matematyczno-fizyczne; polonistyczne; filmowe;  turystyczne; motoryzacyjne;  informatyczne, e-sport.
Kontakty zagraniczne
Współpraca i wymiana młodzieży z niemiecką szkołą w Zwickau.
Osiągnięcia

I miejsce w Rejonowym Etapie XXVII Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia

Półfinał XX Olimpiady Techniki Samochodowej

I miejsce w Ogólnopolskim  Konkursie Prawa Kanonicznego

I i III miejsce Powiatowy Konkurs Recytatorski

III miejsce IX Powiatowy Konkurs Piosenki Obcej

II miejsce Ogólnopolskim Turniej  Wiedz\y Pożarniczej "Młodzież  Zapobiega Pożarom"

Wojewódzki Konkurs Pięknego Czytania Biblii

Udział w XVI Powiatowym Konkursie  Ortograficznym "O pióro Starosty"

II etap II Międzyszkolnego konkursu Języka Angielskiego "Modern Students"

I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Historycznym "II Rzeczpospolita w latach 1918-1939"

II miejsce w XXII Powiatowym Turnieju Motoryzacyjnym

Udział w Konkursie Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych

Udział w VI edycji konkursu z języka angielskiego "Młodzi Tłumacze"

Udział w półfinale Ogólnopolskiej Olimpiady Techniki Samochodowej

II miejsce w "PLEBISCYCIE EDUKACYJNYM  2022" w woj. warmińsko-mazurskim i I miejsce w powiecie iławskim, w kategorii "Nauczyciel szkoły ponadpodstawowej"

I miejsce w "PLEBISCYCIE EDUKACYJNYM 2022" w powiecie iławskim, w kategorii: "Szkoła Roku"

Współpraca z uczelniami wyższymi
Szkoła współpracuje z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Akademią Nauk Stosowanych w Elblągu, Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu w Gdyni