Iława
Technikum
Technikum w Suszu w Zespole Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu
Zespół szkół
Adres
ul.Wiejska 1, 14-240 Susz
Telefon
552786198
Fax
552787232
E-mail
Strona www
Dyrektor
Beata Szczepaniak-Furman
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
 • Budynek szkoły przy ul. Wiejskiej 1
 • Budynek szkoły przy ul. Iławskiej 40
 • Certyfikat "Szkoła Wierna Dziedzictwu"
 • Stypendyści Starosty Iławskiego
 • Poczet Sztandarowy Szkoły
 • Święto Odzyskania Niepodległości
 • Przedstawienie "Wigilie Sławnych Polaków"
 • Mikołajki
 • Reprezentacja Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych
 • Sala gimnastyczna
 • Boisko Wielofunkcyjne
 • Dzień Wiosny
 • Walentynki
 • Święto Szkoły
 • Wycieczka do Gdańska
 • Wojewódzki Turniej Szachowy w Olsztynie
 • Drużynowe Mistrzostwo Powiatu Iławskiego Szkół Ponadpodstawowych w tenisie stołowym
 • Zawody Lekkoatletyczne w Iławie
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Jabłka
 • Stypendystka Prezesa Rady Ministrów
Opis

Szkoła funkcjonuje od 01.09.1964r. i systematycznie się rozwija. Początkowo jako Szkoła Przysposobienia Rolniczego, od 1972r. - Zasadnicza Szkoła Rolnicza, od 1983r. - Zespół Szkół Rolniczych, od 01.09.2000r. - Zespół Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu. Zespół Szkół tworzą: Technikum Ekonomiczne (od 01.09.1993r.), Technikum Obsługi Turystycznej (od 01. 09. 2008r.), Technikum Informatyczne (od 01. 09. 2008 r.), Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych (od 01.09.2010r.), Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych (od 1.09.2012),Technikum Logistyczne (01.09 2016 r.) Liceum Ogólnokształcące (od 01.09.2000r.), trzyletnia Branżowa Szkoła I Stopnia kształcąca w zawodzie kucharz, trzyletnia Branżowa Szkoła I Stopnia kształcąca w zawodzie stolarz, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, elektryk, murarz, cukiernik, piekarz, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, rolnik oraz szkoły dla dorosłych Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Szkoła Policealna kształcąca w zawodzie technik administracji ,Branżowa Szkoła II Stopnia kształcąca w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe na kierunku technik rachunkowości i technik programista.

W szkole jest obecnie 17 oddziałów podstawowych, w których uczy się 403 uczniów oraz 1 oddział dodatkowy Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego, w którym uczy się 20 słuchaczy. Kadrę nauczycielską tworzy 34 nauczycieli o pełnych kwalifikacjach.

Szkoła wyposażona jest w nowoczesne gabinety przedmiotowe i pracownie specjalistyczne:

- pracownie komputerowe wyposażone w programy do zajęć z matematyki i języka angielskiego,

- laboratorium języków obcych,

- pracownię obsługi konsumenta oraz

- pracownię mikrobiologii, fizyki i chemii,

- pełnowymiarową salę gimnastyczną,

- małą salę ze sprzętem siłowym i fitness.

Dwie pracownie gastronomiczne, które są ośrodkiem egzaminacyjnym do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu zawodowego – kucharz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.

Szkoła posiada brązowy znak jakości w Rankingu Techników Perspektywy 2022 (15 miejsce w województwie warmińsko-mazurskim).

Obecnie realizowany jest w Zespole Szkół projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2022 „Czas na zmiany”- Rozwój szkolenia i kształcenia zawodowego, bierze w nim udział 72 uczniów w ramach dodatkowych zajęć pozalekcyjnych podzielonych na grupy w trzech panelach: gastronomicznym, informatyczny i ekonomiczno-logistycznym. Uczestnicy projektu biorą udział w kursach gastronomicznych, informatycznych i ekonomicznych oraz z zakresu autoprezentacji i asertywności. Wszyscy biorący udział w projekcie odbędą płatne staże u pracodawców w naszym regionie .

Realizowane były w Zespole Szkół projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach EFS "Młodość – start. Wyrównanie szans młodzieży na współczesnym rynku pracy". W ramach realizacji projektu 90 uczniów brało udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych m. in. z matematyki, języków angielskiego i niemieckiego, informatyki, przedsiębiorczości, kucharz mistrzem w zawodzie. 20 uczniów Zespołu Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu brało udział w projekcie edukacyjnym Młodzieżowej Akademii Agrobiznesu. Projekt finansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS jako działania 3.3.4. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Organizatorem jest Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej. W ramach projektu 10-osobowe zespoły uczniowskie brały udział w zajęciach z języka angielskiego, przedsiębiorczości oraz informatyki. Uczniowie pracowali w trybie zajęć pozalekcyjnych w oparciu o specjalnie przygotowaną platformę edukacyjną oraz podręczniki cyfrowe na płytach CD, w formie pracy nauczyciela z uczniami oraz samodzielnej pracy ucznia z komputerem i platformą edukacyjną przez 6 semestrów (3 lata) od września 2010 do maja 2013 roku. Za osiągnięte wyniki dwóch uczniów Zespołu Szkół wyjechało w nagrodę na tygodniową wycieczkę do Danii.

W 2018 roku szkoła przystąpiła do ramowego planu Wsparcia Szkoły w obszarze doradztwa zawodowego w ramach projektu ”Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi” dzięki, któremu Szkolny Punkty Informacji i Kariery został wyposażony w niezbędny sprzęt min. komputer, projektor oraz oprogramowanie licencyjne na 10 stanowisk.

W 2018 roku Zespół Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu otrzymał prestiżowy Certyfikat „Szkoła Wierna Dziedzictwu”, przyznanie go na okres trzech lat jest ukoronowaniem podejmowanych przez uczniów i nauczycieli działań, które maja wpływ na kształtowanie tożsamości narodowej, upowszechnianie wiedzy na temat polskiej historii, kultury i tradycji.

W szkole funkcjonuje biblioteka z Internetem i bogatym księgozbiorem oraz Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej.

Działają różne koła zainteresowań: komputerowe, teatralno-recytatorskie, muzyczne, gastronomiczne, koła przedmiotowe, filmowe, kabaret szkolny, formacja taneczna "Exodus" oraz koło muzyczne. Przy szkole funkcjonuje Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "MAGMA", szkolne koło LOK (sekcja strzelecka) w latach 2017/2018, 2018/2019 prowadzony był projekt pływacki dla uczniów Zespołu Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu, którzy wyjeżdżali co tydzień na basen do Iławy. Na terenie szkoły działa radiowęzeł.

Placówka dysponuje samochodem osobowym i busem osobowym. Młodzież bierze udział - z sukcesami - w olimpiadach przedmiotowych i konkursach. Za osiągnięte wyniki w nauce uczniowie Zespołu Szkół otrzymują Stypendia Starosty Iławskiego, Stypendium Prezesa Rady Ministrów, stypendia motywacyjne dyrektora szkoły. Członkowie Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego "Magma" zdobywają medale w rywalizacji sportowej na szczeblu powiatu, województwa i kraju. Od 2014 roku funkcjonuje iDziennik, gdzie uczniowie oraz rodzice mają dostęp do ocen, uwag i innych informacji na temat swoich dzieci.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa młodzieży w szkole od 2008 roku funkcjonuje monitoring wizyjny. W roku 2012 zostały zakupione pierwsze szafki metalowe dla uczniów, aktualnie wszyscy uczniowie mają szafki, w których mogą zostawić m.in. książki. W Zespole Szkół w Suszu od lat bardzo aktywnie pracuje Samorząd Uczniowski i Spółdzielnia Uczniowska, w ramach której prowadzony jest sklepik szkolny. Prowadzone są różne akcje sportowo-żywieniowe takie jak: zawody fitness, rozdawanie jabłek czy marchewek, konkursy gastronomiczne, mistrzostwa szkoły w różnych dyscyplinach sportowych.

Oferta
Dojazd
Istnieje możliwość bezpłatnego dojazdu do szkoły. Szczegółowe informacje w szkole.
Koła zainteresowań
Działają różne koła zainteresowań: komputerowe, teatralno-recytatorskie, muzyczne, gastronomiczne, koła przedmiotowe, filmowe, kabaret szkolny, formacja taneczna "Exodus". Przy szkole funkcjonuje Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "MAGMA", szkolne koło LOK (sekcja strzelecka). Na terenie szkoły działa radiowęzeł.
Osiągnięcia
W 2022 nasza szkoła została uhonorowana brązową tarczą miesięcznika „Perspektywy” dla najlepszych Techników - 15 miejsce w województwie warmińsko-mazurskim.  Zdobywcy indeksów na wyższe uczelnie: Technik żywienia i usług gastronomicznych - Laureaci Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku żywienie człowieka: Agnieszka B., Piotr S. (VIII miejsce w Polsce), Dorota K., Łukasz B., Katarzyna J., Weronika G. Technikum ekonomiczne: Laureaci Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku agrobiznes Adrian K. (2000r.), Łukasz Ś. (2006r.), Joanna W. (2008r.), Daniel K. (2013r. i 2014r.), Izabela J.(2014r.)
Drzwi otwarte
Dzień Otwartych Drzwi 24 kwietnia 2024 roku