Iława
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Iława
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Liczba miejsc Kandydaci
1 pref./wszyscy
Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Iławie ul.Sienkiewicza 1, 14-200 Iława 62 0/0
1A 47 0/0
1B 15 0/0
Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego ul.Gdańska 25, 14-260, Lubawa 19 0/0
biologiczno-chemiczny 0 0/0
humanistyczny 16 0/0
inżynieryjny 3 0/0
Liceum Ogólnokształcące w Suszu ul.Wiejska 1, 14-240 Susz 0 0/0
Liceum Ogólnokształcace 0 0/0
Technikum w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie ul.Mierosławskiego 10, 14-200 Iława 18 0/0
technikum technologi żywności 3 0/0
technikum handlowe 3 0/0
technikum hotelarskie 1 0/0
technikum samochodowe 3 0/0
technikum gastronomiczne 2 0/0
technikum reklamy 6 0/0
Technikum w Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie ul.Kopernika 8A, 14-200 Iława 5 0/0
Technik budownictwa 0 0/0
Technik ekonomista 0 0/0
Technik informatyk 5 0/0
Technik informatyk (oddział integracyjny) 0 0/0
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 0 0/0
Technik przemysłu mody 0 0/0
Technikum w Lubawie ul.Gdańska 25, 14-260, Lubawa 16 0/0
ekonomik 6 0/0
elektryk 7 0/0
logistyk 3 0/0
Technikum w Suszu ul.Wiejska 1, 14-240 Susz 17 0/0
Technikum Logistyczne 6 0/0
Technikum Informatyczne 7 0/0
Technikum Ekonomiczne 0 0/0
Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych 4 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie ul.Mierosławskiego 10, 14-200 Iława 90 0/0
WIELOZAWODOWA 90 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie ul.Kopernika 8A, 14-200 Iława 14 0/0
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 14 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia w Lubawie ul.Gdańska 25, 14-260, Lubawa 3 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia 3 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia w Kisielicach ul.Daszyńskiego 12, 14-220, Kisielice 9 0/0
Branżowa Szkoła I Stopnia 9 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia w Suszu ul.Wiejska 1, 14-240 Susz 4 0/0
Branżowa Szkoła I Stopnia- Kucharz 4 0/0
Branżowa Szkoła I Stopnia-Wielozawodowa 0 0/0