Iława
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Iława
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce
Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Iławie ul.Sienkiewicza 1, 14-200 Iława
1A
1B
Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego ul.Gdańska 25, 14-260, Lubawa
biologiczno-chemiczny
humanistyczny
inżynieryjny
Liceum Ogólnokształcące w Suszu ul.Wiejska 1, 14-240 Susz
Liceum Ogólnokształcace
Technikum w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie ul.Mierosławskiego 10, 14-200 Iława
technikum technologi żywności
technikum handlowe
technikum hotelarskie
technikum samochodowe
technikum gastronomiczne
technikum reklamy
Technikum w Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie ul.Kopernika 8A, 14-200 Iława
Technik budownictwa
Technik ekonomista
Technik informatyk
Technik informatyk (oddział integracyjny)
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Technik przemysłu mody
Technikum w Lubawie ul.Gdańska 25, 14-260, Lubawa
ekonomik
elektryk
logistyk
Technikum w Suszu ul.Wiejska 1, 14-240 Susz
Technikum Logistyczne
Technikum Informatyczne
Technikum Ekonomiczne
Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych
Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie ul.Mierosławskiego 10, 14-200 Iława
WIELOZAWODOWA
Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie ul.Kopernika 8A, 14-200 Iława
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
Branżowa Szkoła I stopnia w Lubawie ul.Gdańska 25, 14-260, Lubawa
Branżowa Szkoła I stopnia
Branżowa Szkoła I stopnia w Kisielicach ul.Daszyńskiego 12, 14-220, Kisielice
Branżowa Szkoła I Stopnia
Branżowa Szkoła I stopnia w Suszu ul.Wiejska 1, 14-240 Susz
Branżowa Szkoła I Stopnia- Kucharz
Branżowa Szkoła I Stopnia-Wielozawodowa