Iława
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Powiat Iławski
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Iławie w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie ul.Sienkiewicza 1, 14-200 Iława
a (6 oddziałów po 30 uczniów)
Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego ul.Gdańska 25, 14-260, Lubawa
humanistyczny
biologiczno-chemiczny
inżynieryjny
matematyczno-geograficzny
Technikum nr 2 w Iławie w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie ul.Mierosławskiego 10, 14-200 Iława
Technikum technologii żywności
Technikum handlowe
Technikum reklamy
Technikum hotelarstwa
Technikum pojazdów samochodowych
Technikum żywienia i usług gastronomicznych
Technikum nr 1 w Iławie w Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie ul.Kopernika 8A, 14-200 Iława
Technik informatyk 1
Technik informatyk 2
Technik grafiki
Technik budownictwa
Technik ekonomista
Technik przemysłu mody
Technikum w Lubawie ul.Gdańska 25, 14-260, Lubawa
Technikum Elektryczne
Technikum Rachunkowości
Technikum Logistyczne
Technikum w Suszu ul.Wiejska 1, 14-240 Susz
Technikum Logistyczne
Technikum Informatyczne
Technikum Ekonomiczne
Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 w Iławie w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie ul.Mierosławskiego 10, 14-200 Iława
1A - ślusarz
1B - wielozawodowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 Iławie w Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie ul.Kopernika 8A, 14-200 Iława
1w - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
Branżowa Szkoła I stopnia w Lubawie ul.Gdańska 25, 14-260, Lubawa
Branżowa Szkoła I stopnia - elektryk
Branżowa Szkoła I stopnia - kucharz
Branżowa Szkoła I stopnia - mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej
Branżowa Szkoła I stopnia - mechanik pojazdów samochodowych
Branżowa Szkoła I stopnia - wielobranżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w Suszu ul.Wiejska 1, 14-240 Susz
Branżowa Szkoła I Stopnia K
Branżowa Szkoła I Stopnia W