Powiat Aleksandrowski
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Aleksandrów Kujawski
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce
I Liceum Ogólnokształcące ul.Wyspiańskiego 4, 87-700 Aleksandrów Kujawski
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - profil: medyczny
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - profil: europejski
II Liceum Ogólnokształcące ul.Sikorskiego 2, 87-700 Aleksandrów Kujawski
LO profil ogólny
LO profil mundurowy
Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Ciechocinku ul.Kopernika 1, 87-720 Ciechocinek
Klasa 1a z przedmiotami fakultatywnymi
Klasa 1b z przedmiotami fakultatywnymi
Klasa 1c z przedmiotami fakultatywnymi
Klasa 1d sportowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 ul.Wyspiańskiego 4, 87-700 Aleksandrów Kujawski
KIEROWCA MECHANIK
MECHANIK - OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH
OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH
ŚLUSARZ
MECHANIK - MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 ul.Sikorskiego 2, 87-700 Aleksandrów Kujawski
Kucharz
Stolarz
Fryzjer
Mechanik
Sprzedawca
Kelner
Wielozawodowa
Technikum Nr 1 ul. Wyspiańskiego 4, 87-700 Aleksandrów Kujawski
TECHNIK INFORMATYK
TECHNIK PROGRAMISTA
TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI
TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI
TECHNIK GEODETA
TECHNIK AGROBIZNESU
TECHNIK OGRODNIK
TECHNIK REKLAMY
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
Technikum Nr 2 ul.Sikorskiego 2, 87-700 Aleksandrów Kujawski
Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych
Technikum Handlowe
Technikum Mechaniczne
Technikum Mechatroniczne
Technikum Hotelarskie
Technikum Kelnerskie
Technikum Ekonomiczne
Technikum Logistyczne
Technikum Budownictwa
Technikum Elektryczne
Technikum Drzewne
Technikum Energii Odnawialnej