Powiat Aleksandrowski
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące
Zespół szkół
Adres
ul.Sikorskiego 2, 87-700 Aleksandrów Kujawski
Telefon
54 282 20 27
Fax
54 282 20 50
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Michał Wilniewczyc
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
  • Budynek główny
  • Musztra
  • Siłownia szkolna
  • Zajęcia z ratownictwa
  • Strefa aktywności
  • Zajęcia sportowe
Opis

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE O PROFILU OGÓLNYM

Jako uczeń liceum o profilu ogólnym będziesz realizował podstawę programową szkolnictwa ogólnego. Uczniowie takiego liceum mogą swobodnie wybierać przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym. Mamy dobrze wyposażoną bibliotekę, pracownie informatyczna oraz nowoczesne pracownie przedmiotowe. Możesz brać udział w dodatkowych zajęciach przedmiotowych lub rozwijających Twoje zainteresowania. Proponujemy dodatkowe atrakcyjne zajęcia sportowe na siłowni oraz Otwartej Strefie Aktywności (na świeżym powietrzu). Zachęcamy uczniów do brania udziału w imprezach szkolnych i pozaszkolnych.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE O PROFILU MUNDUROWYM

Jako uczeń liceum ogólnokształcącego o profilu mundurowym zajęcia ogólnokształcące oraz praktyczne odbywasz w szkole. W ramach porozumienia z jednostkami mundurowymi uczestniczysz w szkoleniach teoretycznych i praktycznych na terenie jednostek, uczysz się przedmiotów objętych podstawą programową. Język angielski, wiedzę o społeczeństwie lub historię realizujesz w zakresie rozszerzonym. Bierzesz udział w ćwiczeniach: strzeleckich, chemicznych, sportowych, taktycznych, musztry, podstaw ratownictwa medycznego, terenoznawstwa, obozach kondycyjnych, survivalu, samoobrony, zgłębiasz tajniki sztuk walki. Po czterech  latach nauki  zdobędziesz odpowiednią wiedzę i umiejętności dotyczące specyfiki służb mundurowych, przygotujesz się do pracy w służbach mundurowych lub studiów na uczelniach resortowych. Po ukończeniu liceum możesz studiować na dowolnie wybranym kierunku. 

Oferta
Dojazd
Dojazd do szkoły: - PKP (z kierunku Włocławka lub Torunia) - od dworca PKP ok. 15 min ulicami Fryderyka Chopina - Władysława Sikorskiego ( w kierunku wyjazdu do Radziejowa.) - PKS (autobusy z wszystkich okolicznych wiosek i miejscowości) - przystanek przy dworcu PKP (15 min.) lub przystanek przy szkole (2 min.)
Historia
Szkoła z tradycjami!! Witamy w najstarszej szkole ponadgimnazjalnej w powiecie. Liceum Ogólnokształcące istnieje w Zespole Szkół nr 2 od 1992 roku. Od 2002 roku prowadziliśmy również nabór do Liceum Profilowanego. Z czasem wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnego środowiska, utworzyliśmy LO o profilu mundurowym  (od 2014r). Zespół Szkół nr 2 to placówka z tradycjami, dynamicznie rozwijająca się, spełniająca oczekiwania edukacyjne uczniów. W "Hubalu" spotkasz się z życzliwością i wsparciem, profesjonalizmem kadry nauczycielskiej oraz ciekawie spędzisz czas, pogłębiając swoje zainteresowania uczestnicząc w proponowanych zajęciach pozalekcyjnych. Będziesz mógł uczestniczyć w projektach unijnych, sprawdzić swoją wiedzę w różnych konkursach, jednym słowem - Z NAMI OSIĄGNIESZ SUKCES!
Koła zainteresowań
Koła zainteresowań - pozalekcyjne zajęcia sportowe z piłki nożnej, siatkowej i koszykówki; - koło teatralne; - koło informatyczne; - zajęcia gastronomiczne; - koło przedmiotowe np.matematyczne, fizyczne, chemiczne, biologiczne, geograficzne; - zajęcia wyrównawcze i fakultatywne; - pozalekcyjne zajęcia przygotowujące do matury;  - zajęcia strzeleckie (na strzelnicy w szkole); - zajęcia ze sztuk walki; - zespól muzyczny,
Osiągnięcia
Laureaci konkursów: Regionalny Konkurs Wiedzy o Zdrowiu Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny Ogólnopolski Konkurs Eko-planeta Ogólnopolski Konkurs Geo-planeta Ogólnopolski Konkurs Chemiczny Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Społeczeństwie "Kalejdoskop"
Drzwi otwarte
17.05.2019 r.  godz.10.00