Powiat Aleksandrowski
Szkoła Ponadpodstawowa
Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim

Adres
ul.Sikorskiego 2, 87-700 Aleksandrów Kujawski
Telefon
54 282 20 50, 669 988 931
Fax
54 282 20 27
E-mail
hubal_zsnr2@poczta.fm
Strona www
http://www.hubal.edu.pl
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis

Spotkajmy się w "Hubalu"

Witamy w najstarszej w powiecie, idącej z duchem czasu, otwartej na potrzeby młodych ludzi szkole ponadpodstawowej. W ZS nr 2 łączymy ponadstuletnią tradycję z nowoczesnym systemem nauczania. Dostosowujemy kierunki kształcenia do potrzeb zmieniającego się rynku pracy. Współpracujemy z pracodawcami, którzy szukają u nas pracowników. Nasi uczniowie biorą udział w ciekawych projektach, programach unijnych, stażach i zagranicznych praktykach zawodowych (ERASMUS+/PO WER). Uczestnicy projektów przełamują bariery językowe, pogłębiają znajomość języków obcych, poznają historię, kulturę i obyczaje krajów Unii Europejskiej, podnoszą swoje kompetencje zawodowe, nawiązują kontakt z rówieśnikami z innych państw. Wszystkie projekty są realizowane dzięki działającemu przy szkole Stowarzyszeniu Przyjaciół Zespołu Szkół nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego “Hubala”. W ramach programu (Erasmus+) POWER uczniowie Technikum Nr 2 kształcący się w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik kelner odbywali czterotygodniowe praktyki w Niemczech, uczniowie kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa praktykowali w Wielkiej Brytanii. W nowym roku szkolnym planowane są praktyki w Hiszpanii.

Nauka w naszej szkole obejmuje nie tylko tradycyjne lekcje, proponujemy również ciekawe szkolenia, warsztaty i kursy tj.:

 • carvingu
 • barmański
 • baristyczny
 • kelnerski
 • cateringu
 • prawa jazdy
 • rezydenta biur podróży
 • recepcji hotelowej
 • animatora hotelowego
 • montażu rusztowań

Zapewniamy pomoc i wsparcie psychologiczno - pedagogiczne. Nasi uczniowie z sukcesami uczestniczą w konkursach przedmiotowych, zawodowych, artystycznych na szczeblu szkolnym, powiatowym i wojewódzkim, otrzymują stypendia (np. Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza, Stypendium Prezesa Rady Ministrów).

Kierunki kształcenia:

 • Liceum Ogólnokształcące o profilu ogólnym i profilu mundurowym
 • Technikum kształcące w zawodach:
  • technik elektryk,
  • technik mechanik,
  • technik żywienia i usług gastronomicznych,
  • technik kelner,
  • technik handlowiec,
  • technik ekonomista,
  • technik technologii drewna,
  • technik budownictwa,
  • technik hotelarstwa,
  • technik mechatronik,
  • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

  • Branżowa Szkoła I stopnia kształcąca w zawodach:
   • magazynier - logistyk
   • kelner
   • ogrodnik
   • murarz - tynkarz
   • cieśla
   • drukarz
   • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
   • lakiernik samochodowy
   • blacharz samochodowy
   • ślusarz
   • koszykarz - plecionkarz
   • elektryk
   • elektromechanik pojazdów samochodowych
   • cukiernika
   • piekarz
   • stolarz
   • krawiec
   • tapicer
   • kaletnik
   • pracownik obsługi hotelowej
   • drukarz offsetowy
  • Branżowa Szkoła II stopnia kształcąca w zawodach:
   • technik żywienia i usług gastronomicznych (dla uczniów kształcących się w zawodzie kucharz),
   • technik handlowiec (dla uczniów kształcących się w zawodzie sprzedawca).

  • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy


  Wspieramy zainteresowania młodzieży, organizujemy dostosowane do potrzeb naszych podopiecznych różnorodne zajęcia dodatkowe i wyrównawcze. Pracujemy w oparciu o najnowsze technologie (dziennik elektroniczny, zadania tworzone w aplikacjach Kahoot, Wordwall, itp.) Zapewniamy przyjazną atmosferę, wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Posiadamy nowoczesne pracownie: gastronomiczną, kelnerską, hotelarską, ekonomiczną, suchej zabudowy, dwie sale gimnastyczne, 2 sale komputerowe, siłownię, otwartą strefę aktywności (OSA), strzelnicę, bibliotekę. Jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym dla kierunków technikum oraz zawodów szkoły branżowej: kucharz i sprzedawca.


  Więcej informacji znajdziesz na www.hubal.edu.pl oraz www.facebook.com/whubalu

  Możesz do nas napisać hubal_zsnr2@poczta.fm


  HUBAL JEST OK!