Zamość
Technikum
Technikum Nr 4 w Zamościu - I TI technik informatyk
Nazwa oddziału

 I TI technik informatyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Informatyka

 Matematyka

Opis

TECHNIK INFORMATYK. Interesuje Cię informatyka i praca związana z komputerem to kierunek wymarzony dla Ciebie. Daje duże możliwości, jest uniwersalny, dotyczy wszystkich gałęzi działalności człowieka, w których zastosowanie mają komputery. Absolwenci mogą zostać np.: administratorami sieci, systemów serwerowych albo serwisów internetowych, operatorami baz danych, grafikami komputerowymi, serwisantami lub sprzedawcami sprzętu komputerowego. Pozwala na studiowanie informatyki, grafiki komputerowej, technik multimedialnych, fotografiki, itp.. Technik informatyk przygotowuje stanowiska komputerowe do pracy, użytkuje urządzenia peryferyjne komputera osobistego, naprawia komputery osobiste, projektuje i wykonuje lokalne sieci komputerowe, konfiguruje urządzenia sieciowe, administruje sieciowymi systemami operacyjnymi, tworzy strony internetowe, tworzy bazy danych i administruje bazami danych oraz tworzy aplikacje internetowe. 
W zawodzie technik informatyk wyodrębniono 2 kwalifikacje:
INF.02. - Administrowanie i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.

INF.03. - Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych. 

Wymagane zaświadczenie stwierdzające możliwość wykonywania zawodu. Skierowanie na badania otrzymasz w sekretariacie szkoły.