Zamość
Technikum
Technikum ZDZ im. J. Kilińskiego w Zamościu
Zespół szkół
Adres
ul.Peowiaków 3, 22-400 Zamość
Telefon
(84) 639-28-21
Fax
(84) 639-28-21
E-mail
Strona www
Dyrektor
Seweryn Wyszyński
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
 • Budynek Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział Zamość ul. Peowiaków 3
 • Technikum ZDZ Zamość
 • Technikum ZDZ Zamość
 • Technikum - klasy mundurowe
 • Technikum - klasy mundurowe
 • SALA DYDAKTYCZNA
 • SALA INFORMATYCZNA
 • LABORATORIUM KOMPUTEROWE
Opis

Technikum ZDZ im. Jana Kilińskiego w Zamościu, funkcjonuje w naszej szkole od roku szkolnego 2007/2008. Mamy duże doświadczenie w szkoleniu zawodowym dzięki czemu nasi uczniowie zdobywają wiele umiejętności związanych z częścią praktyczną każdego zawodu, łatwiej tym samym jest im podejmować pracę zarówno w kraju jak i za granicą. Nauka w szkole jest BEZPŁATNA. Szkoła posiada JEDYNE w Zamościu laboratorium sieci i urządzeń techniki komputerowej. Oficjalna strona internetowa naszej szkoły.

Zapraszamy młodzież i dorosłych do nauki w szkołach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Zamościu . Oferujemy możliwość zdobycia wykształcenia ogólnego i zawodowego. Zajęcia organizujemy w systemie dziennym i zaocznym. Osoby, które wybierają szkoły ZDZ otrzymują szansę na uzyskanie atrakcyjnych i poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacji zawodowych. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy osób na przestrzeni 60 lat działalności.

Szkoły ZDZ kształcą młodzież w nowoczesnych i przyszłościowych zawodach. Uczniowie zdobywają nie tylko umiejętności fachowe lecz również otrzymują wiedzę o tym jak założyć i prowadzić własną firmę. Bogata działalność rekreacyjno – wychowawcza wyróżnia nasze szkoły spośród innych. Duża w tym zasługa doświadczonej kadry pedagogicznej, która nie szczędzi czasu na zajęcia pozalekcyjne z młodzieżą. Uczniowie uczestniczą w: pokazach mody, fryzur, kiermaszach gastronomicznych, festynach, imprezach okolicznościowych organizowanych dla społeczności lokalnej. Miarą sukcesów naszej szkoły są nasi Absolwenci, którzy podejmują dalsze kształcenie, znajdują zatrudnienie oraz zakładają i prowadzą własne przedsiębiorstwa na rynku lokalnym oraz na terenie całego kraju.

Oferta
Dojazd
Szkoła znajduje się w pobliżu Starego Miasta w Zamościu przy ul.Peowiaków 3 obok "Starego Szpitala" w Zamościu (bardzo blisko przystanek MZK, BUS we wszystkich kierunkach wyjazdowych z miasta).
Historia
Szkoły ZDZ funkcjonują od lat 60-tych, a od 1997 r. jako szkoły niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych. Początkowo jako Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Liceum Zawodowe i Policealne Studium Zawodowe. Liceum Zawodowe zostało centralnie zlikwidowane, a utworzono zostało Liceum Profilowane. Wszystkie szkoły rozwijają się dynamicznie. Od roku szkolnego 2007/2008 funkcjonuje Technikum.
Koła zainteresowań

W ramach Technikum funkcjonują koła zainteresowań zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem uczniów.

W Naszej ofercie są koła zainteresowań:

 • Robotyka
 • Virtual Reality 
 • Druk 3D
 • Nowoczesne techniki kulinarne
 • Wizaż
 • Kreowanie wizerunku
Kontakty zagraniczne
Szkoła oferuje wyjazdy zagraniczne dla uczniów w ramach programu ERASMUS
Osiągnięcia
Uczniowie naszej szkoły systematycznie biorą udział w projektach z podstaw przedsiębiorczości t.j. Dni Przedsiębiorczości, Otwarta Firma, Przedsiębiorczy uczeń na rynku pracy. Zajmują czołowe miejsca w wielu konkursach ortograficznych, zawodach sportowo-obronnych, jak i pokazach fryzjersko-kosmetycznych. Corocznie jeden z uczniów naszej szkoły otrzymuje Stypendium Prezesa Rady Ministrów.
Współpraca z pracodawcami
Współpracujemy z Pracodawcami na terenie miasta Zamość.
Zajęcia pozalekcyjne

W szkole odbywają się zajęcia pozalekcyjne z zakresu:

Wyrównywania szans edukacyjnych:

 • matematyka
 • język angielski
 • język polski

Zajęcia rozwijające zainteresowania Uczniów:

 • Tworzenie stron www
 • Tworzenie gier 3D
 • Programowanie
Zakres wiekowy
15-19
Drzwi otwarte
21 MARZEC
Współpraca z uczelniami wyższymi
Szkoła współpracuje z Akademią Zamojską w zakresie realizacji warsztatów dla uczniów.