Września
Technikum
Technikum nr 2
Zespół szkół
Adres
ul.Kaliska 2a, 62-300 Września
Telefon
61 436 05 15
Fax
61 436 05 15
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Damian Hoffmann
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis
W skład Technikum nr 2 wchodzą następujące oddziały: technik weterynarii, technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik organizacji turystyki, technik kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności. Nauka kończy się egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. www.zstio-wrzesnia.pl
Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
PKP, PKS, własny środek lokomocji
Historia

1923 - z inicjatywy Izby Rolniczej w Poznaniu założono we Wrześni Szkołę Rolniczą

1945 - rozpoczyna działalność Powiatowa Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego

1947 - powołano Męskie Gimnazjum Gospodarstwa Wiejskiego

1948 - przemianowano je na Państwowe Liceum Handlu Rolnego

1950-1951 - zmiana na 2-letnie Liceum Weterynaryjne

1953 - przekształcenie w Technikum Weterynaryjne

1976 - powstaje Zespół Szkół Rolniczych

1984 - otrzymuje imię gen. dr. Romana Abrahama

1999 - powstają pierwsze klasy Liceum Ogólnokształcącego w ramach ZSR

2002 - powstaje Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

2002 - powstaje II Liceum Profilowane w ramach ZSTiO

2003 - powstaje II Liceum Ogólnokształcące w ramach ZSTiO

2004 - w struktury ZSTiO włączono ZSM im. prof. Tomasza Dziamy

Koła zainteresowań
Bazę dydaktyczną szkoły tworzą nowoczesne i bogato wyposażone pracownie do realizacji przedmiotów kierunkowych, a także językowa, chemiczna, mikrobiologiczna, informatyczne oraz skomputeryzowana biblioteka. Uczniowie mają możliwość uprawiania sportu i rekreacji. Szkoła dysponuje pełnowymiarową halą sportową, siłownią i nowoczesnym stadionem lekkoatletycznym. Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych umożliwia uczniom uczestnictwo w licznych kołach przedmiotowych i sekcjach sportowych. Szkoła ściśle współpracuje z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu oraz Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. Prowadzimy wymianę uczniowską z zaprzyjaźnioną szkołą z Niemiec. Uczniom zamiejscowym szkoła zapewnia zakwaterowanie w nowocześnie wyposażonej bursie oraz pełne wyżywienie w stołówce.
Kontakty zagraniczne
Szkoła prowadzi wymianę uczniowską z zaprzyjaźnioną szkołą z Niemiec.
Osiągnięcia
Uczniowie osiągają sukcesy w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim i krajowym, są laureatami Centralnej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, Olimpiady Wiedzy o Żywności, Turnieju Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie, Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości, Olimpiady Ekologicznej , Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej, biorą udział w innych konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Uczniowie otrzymują stypendia Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Starosty Wrzesińskiego za wybitne osiągnięcia edukacyjne oraz zdobywają indeksy na wyższe uczelnie.