Września
Szkoła Ponadpodstawowa
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni

Adres
ul.Kaliska 2a, 62-300 Września
Telefon
61 436 05 15
Fax
61 436 08 29
E-mail
sekretariat@zstio-wrzesnia.pl
Strona www
http://www.zstio-wrzesnia.pl
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr Romana Abrahama powstał na bazie Państwowego Technikum Weterynaryjnego, które w 1976 r. zostało przekształcone w Zespół Szkół Rolniczych a w 2002 r. w Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. W skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących wchodzą: II Liceum Ogólnokształcące oraz Technikum nr 2 kształcące w zawodach: technik weterynarii, technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik organizacji turystycznej, technik kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności. Bazę dydaktyczną szkoły tworzą nowoczesne i bogato wyposażone pracownie do realizacji przedmiotów kierunkowych, a także językowa, chemiczna, mikrobiologiczna, informatyczne oraz skomputeryzowana biblioteka. Uczniowie mają możliwość uprawiania sportu i rekreacji. Szkoła dysponuje pełnowymiarową halą sportową, siłownią i nowoczesnym stadionem lekkoatletycznym. Uczniom zamiejscowym szkoła zapewnia zakwaterowanie w nowocześnie wyposażonej bursie oraz pełne wyżywienie w stołówce. Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych umożliwia uczniom uczestnictwo w licznych kołach przedmiotowych, sekcjach sportowych (lekkoatletyczna, piłki siatkowej, koszykowej i ręcznej, szachów itd.). Aktywnie działa Samorząd Uczniowski oraz wolontariat. Uczniowie uczestniczą również w olimpiadach przedmiotowych i konkursach, zdobywając laury na arenach powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich. Szkoła może się poszczycić dużymi osiągnięciami sportowymi na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. Uczniowie naszej szkoły są w Kadrze Narodowej Juniorów i reprezentują Polskę na arenie międzynarodowej. Laureaci i finaliści ogólnopolscy Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, Olimpiady Hotelarskiej, Olimpiady Wiedzy o Turystyce już podczas pobytu w szkole zdobywają indeksy na wyższe uczelnie. Technikum nr 2 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni od wielu lat jest klasyfikowana w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych miesięcznika „Perspektywy”. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących współpracuje ze szkołą w Niemczech oraz wyższymi uczelniami: Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. W szkole obowiązuje nauka dwóch języków obcych spośród: języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego. II Liceum Ogólnokształcące prowadzi pełne kształcenie w zakresie przedmiotów ogólnokształcących, zgodnie z obowiązującą podstawą programową i ramowymi planami nauczania.