Września
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące
Zespół szkół
Adres
ul.Kaliska 2a, 62-300 Września
Telefon
61 436 05 15
Fax
61 436 05 15
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Damian Hoffmann
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis
II Liceum Ogólnokształcące mieści się przy ul. Kaliskiej 2a we Wrześni. Nauka kończy się egzaminem maturalnym. www.zstio-wrzesnia.pl
Oferta
w przygotowaniu
Dojazd

PKP, PKS, własny środek lokomocji

Historia
1923 - z inicjatywy Izby Rolniczej w Poznaniu założono we Wrześni Szkołę Rolniczą
1945 - rozpoczyna działalność Powiatowa Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego
1947 - powołano Męskie Gimnazjum Gospodarstwa Wiejskiego
1948 - przemianowano je na Państwowe Liceum Handlu Rolnego
1950-1951 - zmiana na 2-letnie Liceum Weterynaryjne
1953 - przekształcenie w Technikum Weterynaryjne
1976 - powstaje Zespół Szkół Rolniczych
1984 - otrzymuje imię gen. dr. Romana Abrahama
1999 - powstają pierwsze klasy Liceum Ogólnokształcącego w ramach ZSR
2002 - powstaje Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
2002 - powstaje II Liceum Profilowane w ramach ZSTiO
2003 - powstaje II Liceum Ogólnokształcące w ramach ZSTiO
2004 - w struktury ZSTiO włączono ZSM im. prof. Tomasza Dziamy
Koła zainteresowań
Bazę dydaktyczną szkoły tworzą nowoczesne i bogato wyposażone pracownie do realizacji przedmiotów kierunkowych, a także językowa, chemiczna, mikrobiologiczna, informatyczne oraz skomputeryzowana biblioteka. Uczniowie mają możliwość uprawiania sportu i rekreacji. Szkoła dysponuje pełnowymiarową halą sportową, siłownią i nowoczesnym stadionem lekkoatletycznym. Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych umożliwia uczniom uczestnictwo w licznych kołach przedmiotowych, sekcjach sportowych, w Klubie Twórczości Różnej ”Coś innego” itp. Szkoła ściśle współpracuje z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu oraz Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. Prowadzimy wymianę uczniowską z zaprzyjaźnioną szkołą z Niemiec. Uczniom zamiejscowym szkoła zapewnia zakwaterowanie w nowocześnie wyposażonej bursie oraz pełne wyżywienie w stołówce.
Kontakty zagraniczne
Szkoła prowadzi wymianę uczniowską z zaprzyjaźnioną szkołą z Niemiec. Młodzież bierze udział w międzynarodowym projekcie Comenius.
Osiągnięcia
Uczniowie osiągają sukcesy w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim i krajowym, w ogólnopolskich olimpiadach i konkursach przedmiotowych, takich jak np.: Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki, Olimpiada Ekologiczna, Olimpiada Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości, Ogólnopolski Konkurs "Historia i kultura Żydów polskich", Ogólnopolski Konkurs „Nasi bliscy, nasze dzieje, nasza pamięć". Uczniowie otrzymują stypendia Prezesa Rady Ministrów i Starosty Wrzesińskiego za wybitne osiągnięcia edukacyjne, artystyczne, sportowe oraz wysokie wyniki w nauce. II Liceum Ogólnokształcące uczestniczy w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Fizyka jest ciekawa".