Szczecin
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia EUROSPEC w Szczecinie - szkoła niepubliczna - FOR 1A (fotograf i fryzjer)
Nazwa oddziału

 FOR 1A (fotograf i fryzjer)

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • chemia
  • fizyka

Zawody

 Fotograf

 Fryzjer

Opis

Wszystkie zajęcia praktyczne odbywają się w pracowniach szkolnych.