Szczecin
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 - 1a - ślusarz
Nazwa oddziału

 1a - ślusarz

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • informatyka

Zawody

 Ślusarz

Opis

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU Ślusarz

ŚLUSARZ to jeden z podstawowych i najstarszych zawodów w przemyśle metalowym i maszynowym. Z tego też względu ma szerokie zastosowanie w gospodarce narodowej, głównie w usługach oraz wytwarzaniu i eksploatacji wyrobów technicznych branży metalowej. 

 

Pomimo rozwoju różnych dziedzin związanych z nowoczesnymi technologiami, zapotrzebowanie na specjalistów wykonujących usługi ślusarskie ciągle rośnie. Dlatego jeżeli chcesz mieć pewność, że cokolwiek by się nie stało, zawsze sobie poradzisz i znajdziesz nową pracę bez problemu, to wybierz ten zawód!

 

ZADANIA ZAWODOWE ABSOLWENTA

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie ślusarz potrafi: 

 • wykonać elementy maszyn, urządzeń oraz sprzętu powszechnego użytku metodami obróbki ręcznej i maszynowej, np. toczeniem, frezowaniem, szlifowaniem;
 • wykonać połączenia metodami nitowania, spawania, lutowania, zgrzewania;
 • naprawiać i konserwować elementy maszyn, urządzeń i narzędzi oraz sprzętu powszechnego użytku;
 • wykonać i naprawiać ozdobną  galanterię metalową (ślusarstwo artystyczne).

KWALIFIKACJE

Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość zdobycia  kwalifikacji:

 

MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

 

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA ABSOLWENTÓW

Uniwersalność kwalifikacji zawodowych ślusarza daje możliwości zatrudnienia w:

 • zakładach produkcyjnych z różnych branż;
 • budownictwie;
 •  usługach;
 • administracji budynków (np. w roli konserwatorów).

Dodatkowo umożliwia:

 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej;
 • uzyskanie dodatkowych uprawnień np. spawacza, a tym samym
 • zwiększenie możliwości zdobycia atrakcyjnej pracy;
 • wykonywanie wielu zadań zawodowych w zawodach pokrewnych
 • (np. mechanik monter maszyn i urządzeń, instalator urządzeń
 • sanitarnych itp.)
 •  możliwość szybkiego przekwalifikowania się.

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie ślusarz po potwierdzeniu kwalifikacji MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik mechanik po potwierdzeniu kwalifikacji MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.DLACZEGO WARTO PODJĄĆ NAUKĘ W NASZEJ SZKOLE:

Po 3-latach nauki uzyskasz kwalifikacje dające prawo do wykonywania zawodu, staniesz się wykwalifikowanym pracownikiem.

Zajęcia praktyczne realizować będziesz w szkole i w znaczących firmach w regionu.

Dla chętnych organizujemy finansowane ze środków Unii Europejskiej kursy kwalifikacyjne :

 • kurs operatora wózków widłowych,
 • zakończone egzaminem czeladniczym kursy dla operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie,
 • kurs eksploatacyjny SEP,
 • kurs SolidWorsk i AutoCad
 • kurs modelowania w systemie MTS,
 • kursy informatyczne ECDL.

W trakcie nauki uczestniczyć także w kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zawodach w których kształci szkoła i zwiększać swoją szansę na rynku pracy jako pracownika o szerokich kwalifikacjach. Osoby legitymujące się dobrą znajomością języka angielskiego lub niemieckiego mogą uczestniczyć w praktykach zawodowych na terenie państw UE w ramach programu Erasmus+.

 

PONADTO W NASZEJ SZKOLE ZNAJDZIESZ:

 • Profesjonalną kadrę pedagogiczną /nauczyciele są  zawodowymi.
 • Pomoc pedagogiczną w adaptacji oraz rozwiązywaniu problemów.
 • Nowoczesną bazę dydaktyczną.
 • Bibliotekę z bogatym księgozbiorem.
 • WiFi na terenie szkoły.