Szczecin
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 - 1 a-f
Nazwa oddziału

 1 a-f

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • plastyka

Zawody

 Blacharz samochodowy

 Cukiernik

 Elektromechanik

 Elektromechanik pojazdów samochodowych

 Elektryk

 Fotograf

 Fryzjer

 Kelner

 Krawiec

 Kucharz

 Lakiernik samochodowy

 Mechanik pojazdów samochodowych

 Monter sieci i instalacji sanitarnych

 Murarz-tynkarz

 Operator obrabiarek skrawających

 Piekarz

 Sprzedawca

 Stolarz

 Ślusarz

 Tapicer

 Wielozawodowa

Opis

W jednej klasie kształcą się uczniowie z różnych zawodów np: fryzjer, kucharz, cukiernik, ślusarz, krawiec. Ze względu na klasy wielozawodowe nie ma konieczności uzbierania minimalnej grupy uczniów w danym zawodzie. Uczeń może realizować naukę jako jedyny w wybranej branży. Podczas składania naboru należy wybrać klasę 1a-f, z której po zakończonej rekrutacji zostanie wyodrębnionych sześć oddziałów/klas.