Szczecin
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia WZDZ- SZKOŁA PUBLICZNA - Iw - wielozawodowa
Nazwa oddziału

 Iw - wielozawodowa

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • technika
  • wychowanie fizyczne

Zawody

 Blacharz samochodowy

 Cukiernik

 Elektromechanik pojazdów samochodowych

 Elektryk

 Fryzjer

 Kelner

 Kucharz

 Lakiernik samochodowy

 Mechanik pojazdów samochodowych

 Monter sieci i instalacji sanitarnych

 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

 Murarz-tynkarz

 Piekarz

 Sprzedawca

 Stolarz

Opis

Wszystkie zawody według klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, np. fryzjer, kucharz, sprzedawca, piekarz, mechanik pojazdów samochodowych, lakiernik samochodowy, cukiernik, elektromechanik pojazdów samochodowych, stolarz, zawody budowlane.

Zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawców.