Szczecin
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia WZDZ- SZKOŁA PUBLICZNA - IB - Ślusarz
Nazwa oddziału

 IB - Ślusarz

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • wychowanie fizyczne
  • technika

Zawody

 Ślusarz

Opis

Zajęcia praktyczne odbywają się w warsztatach szkolnych.