Szczecin
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia WZDZ- SZKOŁA PUBLICZNA - IA - Elektromechanik
Nazwa oddziału

 IA - Elektromechanik

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • technika
  • wychowanie fizyczne

Zawody

 Elektromechanik

Opis

Zajęcia praktyczne odbywają się w warsztatach szkolnych.