Szczecin
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 - kelner
Nazwa oddziału

 kelner

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • język obcy nowożytny

Zawody

 Kelner

Opis

Przeciwskazania: niska wydolność fizyczna, wady wzroku, brak widzenia obuocznego, zaburzenia widzenia barw, znaczny niedosłuch, zaburzenia równowagi, omdlenia, zawroty głowy, choroby układów: mięśniowego, kostno-stawowego, ruchu (zaburzenia sprawności kończyn, zwłaszcza rąk i palców), oddechowego, nerwowego, krążenia (wady serca, nadciśnienie tętnicze), moczowego i nerek, alergie, choroby skóry, nosicielstwo chorób zakaźnych, cukrzyca, uzależnienia.

Dodatkowy język: język angielski

Nauka w tym zawodzie umożliwia:

·    zdobycie dyplomu w zawodzie kelner

·    uzyskanie certyfikatu kwalifikacji zawodowych:

   HGT.01 Wykonywanie usług kelnerskich

· absolwentom po uzyskaniu dyplomu w zawodzie kelner podniesienia swoich kwalifikacji w Branżowej Szkole II stopnia  lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, prowadzonych przez naszą szkołę.

Ucząc się w tej klasie zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu:

           sporządzania potraw i napojów w części handlowo-usługowej zakładu gastronomicznego,

           wykonywania czynności związanych obsługiwaniem gości,

           rozliczania usług kelnerskich.


Możliwości pracy w zawodzie:  

Możesz pracować między innymi:

           w restauracjach; zakładach gastronomicznych;

           w hotelach;

           w kawiarniach, pubach, dyskotekach;

           w firmach cateringowych;

           podczas imprez okolicznościowych;

           we własnej firmie.


Atrakcyjne warunki kształcenia zawodowego realizowane są w ramach:

·   zajęć praktycznych realizowanych w nowoczesnych pracowniach Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2, Courtyard i Moxy by Marriott Szczecin City, Hotel Novotel, Grand Focus

·   praktyk zawodowych realizowanych w renomowanych hotelach: Courtyard i Moxy by Marriott Szczecin City, Park Hotel, Dana, Focus, Grand Focus, Radisson Blu, Novotel,  Ibis Styles, Willa Flora; na promach Unity Line

·   współpracy ze szkołą Berufliche Schule der Hansestadt Rostock – Dienstleistung und Gewerbe,

·     kursów realizowanych w ramach projektu "Akademia Zawodowców" współfinansowanych ze środków EFS: instruktor turystyki specjalistycznej, wizerunek biznesowy w branży HORECA, dietetyk ze specjalizacją chorób cywilizacyjnych, kuchnia nowoczesna, kelner-barista, barman, sommelier, cukiernik (egzaminy kwalifikacyjne i czeladnicze, płatne staże u pracodawców).


więcej informacji:

http://zs6.szkolnastrona.pl/a,611,branzowa-szkola-i-stopnia-nr-4-klasa-1-kel-kelner