Szczecin
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 - cukiernik
Nazwa oddziału

 cukiernik

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • język obcy nowożytny

Zawody

 Cukiernik

Opis

Przeciwskazania: niska wydolność fizyczna, wady wzroku, brak widzenia obuocznego, zaburzenia widzenia barw, znaczny niedosłuch, zaburzenia równowagi, omdlenia, zawroty głowy, choroby układów: mięśniowego, kostno-stawowego, ruchu (zaburzenia sprawności kończyn, zwłaszcza rąk i palców), oddechowego, nerwowego, krążenia (wady serca, nadciśnienie tętnicze), moczowego i nerek, alergie, choroby skóry, nosicielstwo chorób zakaźnych, cukrzyca, uzależnienia, zaburzenia zmysłu smaku, węchu, dotyku.

Nauka w tym zawodzie umożliwia:

· zdobycie dyplomu w zawodzie cukiernik,

· uzyskanie certyfikatu kwalifikacji zawodowych SPC.01 Produkcja wyrobów

cukierniczych,

·  absolwentom po uzyskaniu dyplomu cukiernika  podniesienia swoich w Branżowej

Szkole II stopnia  lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, prowadzonych

przez naszą szkołę.

 

Ucząc się w tej klasie zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu:

    stosowania maszyn i urządzeń w produkcji wyrobów cukierniczych,

     magazynowania surowców, półproduktów i wyrobów cukierniczych,

     sporządzania półproduktów i wyrobów cukierniczych,

     wykonywania dekoracji wyrobów cukierniczych.


Możliwości pracy w zawodzie:  

Możesz pracować między innymi:

    w hotelach, sanatoriach,

    w lodziarniach,

    w restauracjach; w kawiarniach,

    w halach produkcyjnych;

    we własnej firmie ciastkarskiej/cukierniczej.


Atrakcyjne warunki kształcenia zawodowego realizowane są w ramach:

· zajęć praktycznych realizowanych w nowoczesnych pracowniach Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2 - pracowni cukierniczej oraz w cukierni Hotelu Radisson Blu w Szczecinie.

·  kursów realizowanych w ramach projektu "Akademia Zawodowców" współfinansowanego ze środków EFS: instruktor turystyki specjalistycznej, wizerunek biznesowy w branży HORECA, dietetyk ze specjalizacją chorób cywilizacyjnych, kuchnia nowoczesna, kelner-barista, barman, sommelier


więcej informacji:

http://zs6.szkolnastrona.pl/a,250,branzowa-szkola-i-stopnia-nr-4-klasa-1-c-cukiernik