Szczecin
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w Szczecinie - ZSCKR - SZKOŁA PUBLICZNA - mechanik-operator pojazdów i maszyn (1BB)
Nazwa oddziału

 mechanik-operator pojazdów i maszyn (1BB)

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • informatyka

Zawody

 Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

Opis

Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych to zawód polecany osobom zainteresowanym obsługą
i serwisowaniem różnorodnych urządzeń wykorzystywanych - nie tylko! - w rolnictwie i ogrodnictwie, przetwórstwie roślinnym i zwierzęcym, w zakładaniu i pielęgnowaniu terenów zieleni oraz w prowadzeniu niektórych prac ziemnych (urządzenia melioracyjne). Absolwent może prowadzić własną działalność gospodarczą oraz własne gospodarstwo rolne, uzyskując dotacje i dofinansowanie (uprawnienia rolnicze)