Szczecin
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 - 1 Cz MAGAZYNIER LOGISTYK
Nazwa oddziału

 1 Cz MAGAZYNIER LOGISTYK

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • informatyka
  • technika

Zawody

 Magazynier-logistyk

Opis

MAGAZYNIER LOGISTYK

Wykwalifikowany magazynier logistyk: - przyjmuje i wydaje towary z magazynu; - przechowuje towary w magazynie; - ponosi odpowiedzialność za towar zgromadzony w magazynie; - prowadzi dokumentację magazynową, - obsługuje zintegrowane systemy informatyczne wspomagające zarządzenie logistyczne i dystrybucję, - organizuje procesy przedprodukcyjne.