Szczecin
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 - 1 Az ELEKTRYK
Nazwa oddziału

 1 Az ELEKTRYK

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • informatyka
  • technika

Zawody

 Elektryk

Opis

ELEKTRYK

Wykwalifikowany elektryk: - wykonuje instalacje elektryczne, - montuje, uruchamia i konserwuje maszyny oraz urządzenia elektryczne. - ocenia stan techniczny instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu i konserwacji.