Szczecin
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 8 - O - operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
Nazwa oddziału

 O - operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Zawody

 Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

Opis

- operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

Opis zawodu:

Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych wykonuje swoje zadania zawodowe zarówno w małych firmach, zatrudniających kilku pracowników, jak i w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych. Specyfika pracy operatora zależy w dużej mierze od rodzaju tworzywa sztucznego oraz przyjętej technologii jego przetwórstwa. W związku z tym operator obsługuje zarówno pojedyncze stanowiska, jak i ciągi produkcyjne. Ważną umiejętnością operatora maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych jest również rozwiązywanie podstawowych problemów pojawiających się na stanowisku pracy, które dotyczą prawidłowego funkcjonowania urządzeń.

 Kwalifikacje uzyskiwane w czasie kształcenia:

Warunkiem uzyskania tytułu zawodowego - operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych  jest zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Kwalifikacja: CHM.01. Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

Do zadań operatora maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych  należy:

  • użytkowanie maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w procesie przetwórstwa tworzyw sztucznych,
  • wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych,
  • nadzorowanie i kontrolowanie procesów produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych,
  • wykonywanie przeglądów, regulacji oraz konserwacji maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w przetwórstwie tworzyw sztucznych
  • segregowanie oraz poddawanie recyklingowi odpadów technologicznych i produkcyjnych z tworzyw sztucznych
  • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w obszarze tworzyw sztucznych.

Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych znajdzie zatrudnienie w:

Dzięki współpracy z zakładami z branży tworzyw sztucznych nasi uczniowie mogą realnie myśleć o zatrudnieniu w wybranym przez siebie zawodzie. Duża ilość podmiotów gospodarczych wykorzystuje w swojej działalności urządzenia związane z przetwórstwem tworzyw sztucznych, co przekłada się na dużą ilość ofert pracy.

 Kandydaci dodatkowo załączają :

- zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie, wydane przez lekarza medycyny pracy.