Szczecin
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 8 - K - kucharz
Nazwa oddziału

 K - kucharz

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Zawody

 Kucharz

Opis

- kucharz

Nauka w zawodzie trwa 3 lata, w ciągu których realizowane są zarówno przedmioty zawodowe, jak i ogólnokształcące.

Czego się nauczysz? Przede wszystkim:

- planować (m.in. zakupy, jadłospis, kartę menu)

- obliczać wartości energetyczną i odżywczą produktów

- organizować (np. stanowisko pracy, pracę w zespole)

- sporządzać potrawy (zarówno te proste jak i te bardziej wyszukane)

- garnirować potrawy i naczynia, na których będą podawane

- sporządzać napoje – odżywcze, zdrowe, na ochłodę, na rozgrzanie

- sporządzać kalkulację potraw i napojów

- wydawać przygotowane potraw i napoje, dbając o ich estetyczne podanie

- współpracować z grupą.

Nabywając te umiejętności, zdobywając doświadczenie na praktykach zawodowych oraz ucząc się języka obcego - niemieckiego), masz duże szanse na znalezienie ciekawej i dobrze płatnej pracy w Polsce jak i za granicą.

Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań.

Absolwenci po ukończeniu Branżowej Szkoły I st. mogą kontynuować naukę w 2 letniej Branżowej Szkole II st.uzyskując drugą kwalifikację w zawodzie i tytuł technika.

Po ukończeniu naszej szkoły i nauki w tym zawodzie będziesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

- przechowywanie żywności

- sporządzanie potraw i napojów

- wykonywanie czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

Kandydaci dodatkowo załączają :

- zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie,
wydane przez lekarza medycyny pracy.

Gwarantowana praca zawodowa w:

- zakładach gastronomicznych typu żywieniowego (restauracje, jadłodajnie, bary szybkiej obsługi, bary  przekąskowe, bistro)
- zakładach gastronomicznych typu uzupełniającego (kawiarnie, herbaciarnie)
- punktach gastronomicznych (smażalnie, bufety)

- przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wyrobów i półproduktów spożywczych.

 Możesz też się usamodzielnić i prowadzić własną działalność gastronomiczną.