Szczecin
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 9 - 1mB mechanik pojazdów samochodowych
Nazwa oddziału

 1mB mechanik pojazdów samochodowych

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • język obcy nowożytny

Zawody

 Mechanik pojazdów samochodowych

Opis

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 9 (3 lata nauki, język angielski)
zawód mechanik pojazdów  samochodowych

klasy 1am, 1bm, 1cm - Kwalifikacja: MOT.05 – 3 klasy, łącznie 90 miejsc

MOT.05 - Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych