Szczecin
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 9 - 1eB elektromechanik pojazdów samochodowych
Nazwa oddziału

 1eB elektromechanik pojazdów samochodowych

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • język obcy nowożytny

Zawody

 Elektromechanik pojazdów samochodowych

Opis

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 9 (3 lata nauki, język angielski):
zawód elektromechanik pojazdów  samochodowych

klasa 1e - Kwalifikacja MOT.02 – 30 miejsc

MOT.02 - Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych