Szczecin
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące w Centrum Edukacji Zdroje - szkoła niepubliczna z upr. szkoły publicznej - Klasa ogólna z językiem angielskim, patronat US
Nazwa oddziału

 Klasa ogólna z językiem angielskim, patronat US

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

język angielski

historia lub geografia

Opis

Klasa ogólna z językiem angielskim.


Patronat: Uniwersytet Szczeciński

Zwiększona liczba godzin z języka angielskiego, zajęcia z Native-Speakerem.


Opłata miesięczna za szkołę - 150 zł