Szczecin
Technikum
Technikum Fryzjerskie OMNIA - szkoła niepubliczna - Klasa 1a z wizażem.
Nazwa oddziału

 Klasa 1a z wizażem.

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • plastyka
  • biologia

Przedmioty rozszerzone

geografia

język obcy nowożytny

wiedza o społeczeństwie

Zawody

 Technik usług fryzjerskich

Opis

Przedmioty realizowane z rozszerzeniem: Język angielski, Geografia i WOS.

Język branżowy we fryzjerstwie: Język angielski.

Języki Obce: Język angielski i niemiecki.

Przygotowanie do zawodu : technik usług fryzjerskich

Przedmioty punktowane; Plastyka i Biologia