Szczecin
Technikum
Technikum TEB Edukacja - szkoła niepubliczna - Technik elektryk
Nazwa oddziału

 Technik elektryk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • fizyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

fizyka

Zawody

 Technik elektryk

Opis

Podczas nauki na kierunku technik elektryk masz możliwość zdobywania wiedzy oraz umiejętności w zakresie:

  • montowania, uruchamiania i naprawiania maszyn i urządzeń elektrycznych
  • wykonywania, uruchamiania i naprawiania instalacji elektrycznych
  • oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie
  • montowania i naprawiania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych
  • dobierania, montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej

Strona Internetowa- Technikum TEB Edukacja

Technikum TEB Edukacja - Rekrutacja

PODANIE

HARMONOGRAM 

Facebook Technikum TEB Edukacja

[Jeśli po skończonej rekrutacji nie uda Ci się dostać do wybranej klasy - zgłoś się do sekretariatu!]