Szczecin
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia WZDZ - Iw - wielozawodowa
Nazwa oddziału

 Iw - wielozawodowa

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • fizyka

Zawody

 Wielozawodowa

Opis

Wszystkie zawody według klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, np. fryzjer, kucharz, sprzedawca, piekarz, mechanik pojazdów samochodowych, lakiernik samochodowy, cukiernik, elektromechanik pojazdów samochodowych, stolarz, zawody budowlane.

Zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawców.