Szczecin
Liceum ogólnokształcące
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego - biologiczno–medyczny (1B)
Nazwa oddziału

 biologiczno–medyczny (1B)

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • biologia
  • chemia

Przedmioty rozszerzone

biologia lub chemia

Opis

·         rozszerzony program nauczania biologii (mgr D. Sroka),

·         rozszerzony program nauczania chemii (dr M. Gąsiorowska),

·         ochrona środowiska (mgr M. Biskup) przez 3 lata po 1h,

·         rozszerzony program nauczania j. angielskiego,

·   indywidualna praca z uczniami przygotowującymi się do konkursów i olimpiad,

·         dodatkowe zajęcia prowadzone w laboratoriach uczelni wyższych

·         współpraca z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym.

Po ukończeniu profilu można aplikować na studia m. in.:  kierunki medyczne, stomatologia, ratownictwo medyczne, kierunki przyrodnicze, inżynieria biomedyczna, rehabilitacja, fizjoterapia, farmacja, biotechnologia, biochemia, weterynaria, fizyka medyczna, kierunki ścisłe uniwersyteckie i in.