Szczecin
Liceum ogólnokształcące
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego - matematyczno–informatyczny z grafiką komputerową (1AC)
Nazwa oddziału

 matematyczno–informatyczny z grafiką komputerową (1AC)

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka lub informatyka lub język angielski

Opis

·         rozszerzony program nauczania matematyki (mgr M. Hajdukiewicz),

·         rozszerzony program informatyki (mgr M. Hajdukiewicz),

·         rozszerzony program nauczania j. angielskiego,

·        grafika komputerowa – program autorski (mgr M. Hajdukiewicz) przez 3 lata po 1h,

  • indywidualna praca z uczniami przygotowującymi się do konkursów i olimpiad,

·         współpraca z Wydziałem Matematyczno-Fizycznym US.

Po ukończeniu profilu można aplikować na studia m. in.:  kierunki ścisłe i techniczne, informatyka, grafika komputerowa, nauki ekonomiczne i bankowość, ekonometria, marketing i zarządzanie, logistyka, gospodarka przestrzenna, architektura, geodezja, geofizyka, astronomia, inżynieria materiałowa, inżynieria ekologiczna, inżynieria zagrożeń środowiskowych i in.