Szczecin
Technikum
Wojskowe Technikum Informatyczne im. gen. Józefa Hallera - Technik Informatyk
Nazwa oddziału

 Technik Informatyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • informatyka
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

edukacja dla bezpieczeństwa

informatyka

matematyka

język angielski

historia

wiedza o społeczeństwie

Zawody

 Technik informatyk

Opis

Klasa dla uczniów o zacięciu informatycznym z egzaminami zawodowymi OKE i maturą, zajęcia z wojskowości prowadzi żołnierz zawodowy, zajęcia z sztuk walki z Mistrzem Polski w karate, poligony, strzelnice i nauka cyberbezpieczeństwa, współpraca z uczelniami wyższymi a na koniec super umiejętności i zawód. Zapewniamy praktyki. Posiadamy nowoczesne pracownie do e-sportu, pracownie VR oraz najlepsza kadrę nauczycieli.